Back

Home

McCulloch augstu vērtē jūsu interesi par uzņēmumu un tā produktiem. Pirms vietnes lietošanas, lūdzu, noteikti uzmanīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus un konfidencialitātes politiku. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus.

Konfidencialitātes politika

Šo tīmekļa vietni un visas tās apakšvietnes (kopā “Vietne”) publicē un uztur uzņēmums Husqvarna AB (publ.) / MCCULLOCH vai tā grupas uzņēmumi, filiāles vai filiāļu pārvaldes (kopā MCCULLOCH). Šo Vietni jūs varat lietot saskaņā ar juridiski saistošu līgumu starp jums un MCCULLOCH (“Līgums”). Tālāk ir ietverti Līguma noteikumi (“Noteikumi”). Izmantojot Vietni, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un sapratis Noteikumus un visus saistītos dokumentus un tiem piekrītat. Ir svarīgi tos uzmanīgi izlasīt. Ja nepiekrītat Noteikumiem un visiem saistītajiem dokumentiem, jums nav atļauts izmantot Vietni.

Vispārīgi

Lūdzu, ņemiet vērā — lai iesaistītos dažās mūsu funkcijās un aktivitātēs un piekļūtu dažiem mūsu produktiem vai pakalpojumiem, jums noteiktos Vietnes apgabalos ir jāsniedz sava identifikācijas informācija, piemēram, e-pasta adrese, vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs un sociālās apdrošināšanas numurs (“Personīgie dati”). Tāpēc jums ir pilnībā jāizprot un skaidri jāpiekrīt šādu Personīgo datu ievākšanai, izmantošanai un nosūtīšanai saskaņā ar šajā Konfidencialitātes politikā norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Personīgo datu un citas lietotāja informācijas ievākšana un izmantošana

Informāciju, kuru iesniedzat MCCULLOCH, aizsargā Zviedrijas un Eiropas datu aizsardzības likumi. Personīgos datus reģistrē un pārvalda MCCULLOCH, un tie tiek izmantoti, lai palīdzētu lietot mūsu produktus un/vai tiešsaistes pakalpojumus. Ja jūs mums sniedzat Personīgos datus, lai no mums saņemtu informāciju, piemēram, brošūras un katalogus, mēs šo informāciju ievācam un saglabājam. Šī informācija mums ļauj izpildīt jūsu informācijas pieprasījumu. Informācija tiek uzglabāta pietiekami drošā un aizsargātā vietā tik ilgi, kamēr tā, pēc MCCULLOCH uzskatiem, uzlabo saziņu ar jums. Ja vēlaties, lai no mūsu reģistra tiktu izņemta kāda daļa no jūsu datiem vai tie visi, lūdzu, sazinieties ar Husqvarna AB [Saistītā pasta un e-pasta adreses kontaktinformācija]. MCCULLOCH var jums pieprasīt papildu neobligāto informāciju, lai uzlabotu informāciju par saviem klientiem, veiktu tiešo mārketingu vai uzaicinātu jūs uz konkursiem. Jūs varat brīvi atbildēt uz šādiem papildinformācijas pieprasījumiem. MCCULLOCH ievāc arī citu (ne personīgo) informāciju par Vietnes izmantošanu. Šī informācija tiek ievākta apkopojuma veidā un izmantota tikai iekšējiem nolūkiem, lai mums palīdzētu uzlabot savu tiešsaistes pieredzi un atbalstīt jūsu Vietnes apmeklējumu. MCCULLOCH šo informāciju var piesaistīt lietotāja Personīgajiem datiem, lai noteiktu lietotāju-materiālu piekļuves saistību un varētu uzlabot Vietni. MCCULLOCH ar nodomu neievāc Personīgos datus no bērniem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, un Vietne nav paredzēta šādai mērķauditorijai. Vecākiem un aizbildņiem ieteicams aktīvi interesēties par bērnu aktivitātēm un interesēm tiešsaistē.

Personīgo datu pārsūtīšana

Personīgos datus, kurus jūs sniedzat Vietnē, MCCULLOCH nepārsūta (izņemot maršrutēšanas nolūkos) trešajām pusēm, izņemot šādus gadījumus: (a) ar jūsu piekrišanu; (b) atbilstoši likuma prasībām vai tiesas rīkojumam; (c) lai aizsargātu MCCULLOCH tiesības vai īpašumu; (d) lai aizsargātu Vietnes lietotāju personīgo drošību; (e) personām vai uzņēmumiem, ar kuriem MCCULLOCH ir noslēgti līgumi par Vietnes vai mūsu uzņēmuma iekšējo darbību veikšanu; (f) mēs pamatoti uzskatām, ka uz tiem attiecas likums, saistoša shēma vai līgums, kas atbalsta godīgas rīcības principus un atbilstoša līmeņa Personīgo datu aizsardzību. MCCULLOCH patur tiesības pēc uzņēmuma ieskatiem sazināties ar attiecīgo varas iestādi, ja ievēro darbības, kas, iespējams, ir nelikumīgas vai pārkāpj MCCULLOCH lietošanas noteikumus.

Sīkfaili

The Site may use a technology called “cookies”. Cookies are small text files containing information that are saved on your computer by the webpage that you are visiting. They are used to help provide additional functionality to the Site and to help us analyze Site usage. There are two kinds of cookies:One kind is used for "remembering" information such as your username and password and is stored on your computer for as long as you decide to not "log out" of this subscription service. If you don't use the function "Don't ask for my username and password in the future" such cookies will never be stored on your computer.

The other kind is a so called session cookie. It is used to keep track of, for example, which language you have chosen on the webpage. During the time you visit a site, such cookies are saved temporarily in the memory of your computer. A session cookie is not stored for a long time on your computer and usually disappears when you close your web browser. By using such cookies, MCCULLOCH hopes to better target relevant information to our visitors.

If you do not wish to accept MCCULLOCH ‘suse of cookies, most browsers allow you to configure your browser to reject cookies by modifying your browser settings. However, this might limit functionality and your benefit of the Site.

Kvalitāte

MCCULLOCH apņemas veikt pamatotas darbības, lai nodrošinātu to, ka mēs no jums ievācam precīzus, pilnīgus un atjauninātus Personīgos datus. Tomēr jūsu pienākums ir sniegt tikai ievākšanas brīdī pareizus, pilnīgus un atjauninātus Personīgos datus. Ja vēlāk konstatējat, ka mums sniegtie Personīgie dati nav pareizi, pilnīgi un atjaunināti, pēc jūsu rakstiska paziņojuma mēs veiksim atbilstošās korekcijas.

Drošība

Kaut arī MCCULLOCH nevar garantēt nesankcionētas piekļuves neiespējamību, varat būt pārliecināts, ka MCCULLOCH pēc iespējas gādā par jūsu Personīgo datu drošības uzturēšanu un nesankcionētas piekļuves novēršanu, izmantojot pamatoti piemērotu tehnoloģiju un iekšējās procedūras.

Citas tīmekļa vietnes

Vietnē var būt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. MCCULLOCH nekontrolē un neuzņemas atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu, kuru saites var būt iekļautas Vietnē, saturu vai konfidencialitātes praksi. Šādas tīmekļa vietnes var jūsu datorā ievietot savus sīkfailus, un/vai tām var būt citi personīgās informācijas un apstrādes paņēmieni. Mēs jums iesakām iepazīties ar šādu trešo pušu tīmekļa vietņu konfidencialitātes praksi pirms to izmantošanas.

Izmaiņas

MCCULLOCH patur tiesības tikai pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas, modificēt, pievienot vai noņemt kādu daļu no šīs Konfidencialitātes politikas pilnībā vai daļēji jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma. Šīs Konfidencialitātes politikas izmaiņas būs spēkā, kad tiks izliktas Vietnē. Šīs Vietnes pastāvīga izmantošana pēc šīs Konfidencialitātes politikas izmaiņu izlikšanas ir uzskatāma par šo izmaiņu apstiprināšanu.

Noteikumi un nosacījumi

Vispārīgi

Šo tīmekļa vietni un visas tās apakšvietnes (kopā “Vietne”) publicē un uztur uzņēmums Husqvarna AB (publ.) / MCCULLOCH vai tā grupas uzņēmumi, filiāles vai filiāļu pārvaldes (kopā MCCULLOCH). Šo Vietni jūs varat lietot saskaņā ar juridiski saistošu līgumu starp jums un MCCULLOCH (“Līgums”). Tālāk ir ietverti Līguma noteikumi (“Noteikumi”). Izmantojot Vietni, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un sapratis Noteikumus un visus saistītos dokumentus un tiem piekrītat. Ir svarīgi tos uzmanīgi izlasīt. Ja nepiekrītat Noteikumiem un visiem saistītajiem dokumentiem, jums nav atļauts izmantot Vietni.

Licence

Saskaņā ar šajā Līgumā izklāstītajiem Noteikumiem MCCULLOCH jums piešķir neekskluzīvas, nenododamas, ierobežotas tiesības šīs Vietnes un tās materiālu piekļuvei, izmantošanai un parādīšanai. Jūs apņematies nekādā veidā nepārtraukt un nemēģināt pārtraukt Vietnes darbību. MCCULLOCH jūs pilnvaro skatīt un lejupielādēt Vietnes informāciju (“Materiāli”) tikai savai personīgajai, nekomerciālai lietošanai, izņemot gadījumus, kas ir skaidri norādīti Husqvarna sociālās vides jaunumos. Šī pilnvara nav tiesību uz Materiāliem un Materiālu kopijām nodošana un ir pakļauta šādiem ierobežojumiem: 1) visās lejupielādētajās Materiālu kopijās ir jāsaglabā Materiālos ietvertie autortiesību un citu īpašumtiesību paziņojumi; 2) jūs nedrīkstat nekādā veidā mainīt Materiālus, ne arī tos pavairot vai publiski parādīt, izpildīt, izplatīt vai kā citādi izmantot vai paziņot publiskos vai komerciālos nolūkos; 3) jūs nedrīkstat nodot Materiālus nevienai citai personai, izņemot gadījumu, kad jūs šai personai sniedzat paziņojumu par saistībām, kas izriet no šiem Noteikumiem, un šī persona piekrīt tos pieņemt. Jūs piekrītat ievērot visus Vietnē parādītos papildu ierobežojumus, kas saistīti ar tās atjaunināšanu laiku pa laikam.

Lietotāja garantijas

Jūs apliecināt un garantējat, ka vietni izmantosiet atbilstoši šiem Noteikumiem, iekļaujot likumus un nosacījumus saskaņā ar šo Līgumu, kā arī ievērosiet visas esošās un turpmākās Vietnes politikas un noteikumus. Jūs apņematies neizmantot Vietni, lai: (a) sūtītu liekpastu vai nevēlamu saziņu; (b) izliktos par MCCULLOCH vai kādu citu personu vai ļautu kādai trešajai pusei izlikties par jums; (c) viltotu galvenes vai kā citādi manipulētu ar identifikatoriem, lai slēptu kāda caur vietni nosūtīta satura izcelsmi; (d) neatbilstoši pasniegtu savu saistību ar kādu personu vai organizāciju; (e) ar savu rīcību negatīvi ietekmētu citu lietotāju Vietnes izmantošanas iespējas; (f) iesaistītos darbībās, ar kurām tiek pārkāpts kāds piemērojamais likums, (g) izliktu vai pārsūtītu jebkuru materiālu, kas kādā veidā pārkāpj vai ierobežo citu personu tiesības vai ir nelikumīgs, aizskarošs, apmelojošs, vulgārs vai kā citādi apšaubāms, vai satur ar produktiem vai pakalpojumiem saistītus sludinājumus vai lūgumus; (h) ievāktu vai saglabātu personīgos datus par citiem lietotājiem, ja šādi lietotāji to nav konkrēti atļāvuši.

Konfidencialitāte

Informāciju par MCCULLOCH konfidencialitātes praksi un personīgās informācijas ievākšanu un apstrādi var atrast MCCULLOCH Konfidencialitātes politikā. Jūs piekrītat savu datu un personīgās informācijas izmantošanai saskaņā ar MCCULLOCH Konfidencialitātes praksi.

Izmaiņas

MCCULLOCH patur tiesības tikai pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas, modificēt, pievienot vai noņemt kādu daļu no šī Līguma pilnībā vai daļēji jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma. Šī Līguma izmaiņas būs spēkā, kad tiks izliktas Vietnē. Šīs Vietnes pastāvīga izmantošana pēc šī Līguma izmaiņu izlikšanas ir uzskatāma par šo izmaiņu apstiprināšanu.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Jūs atzīstat un piekrītat, ka visas intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp, bet ne tikai, autortiesības, patenti, zinātība, konfidenciālā informācija, datu bāzes tiesības, kā arī tiesības uz prečzīmēm un dizainiem (gan reģistrētas, gan nereģistrētas)) Vietnē ir piešķirtas MCCULLOCH vai tā licenču devējiem. Visas labās gribas un intelektuālā īpašuma tiesības, kas izriet no šāda intelektuālā īpašuma tiesību, kuras ir piešķirtas MCCULLOCH, izmantošanas, tiek piemērotas MCCULLOCH. Uz šo Vietni, tostarp visiem Materiāliem, attiecas autortiesības, un tos aizsargā globālie autortiesību likumi un konvenciju nosacījumi. Izmantojot šo Vietni, tostarp visus Materiālus, jūs piekrītat ievērot visus autortiesību likumus un nepieļaut Materiālu nesankcionētu kopēšanu. MCCULLOCH jums nepiešķir nekādas tiešas vai netiešas tiesības nekādas patentu, dizaina, prečzīmju, autortiesību vai tirdzniecības noslēpumu likumdošanas ietvaros. Jūs atzīstat un apstiprināt, ka jums nav tiesību izmantot MCCULLOCH prečzīmes, tirdzniecības zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipus, domēnu nosaukumus vai citus atsevišķus zīmolu līdzekļus, izņemot tos, kas tieši norādīti MCCULLOCH prečzīmju sarakstā, un nekas no šiem Noteikumiem jums šādas tiesības nepiešķir. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nekāda informācija, neprasīti ieteikumi, idejas vai citi iesniegtie materiāli netiks uzskatīti par konfidenciāliem un patentētiem. Nosūtot jebkādu informāciju vai materiālu, izņemot Patentu informācijas deklarācijā ietverto, kā aprakstīts Husqvarna politikā saistībā ar apsvērumiem par neprasītām idejām, jūs piešķirat MCCULLOCH neierobežotu, bezatlīdzības, neatsaucamu un globālu licenci šo materiālu vai informācijas izmantošanai, pavairošanai, parādīšanai, izpildīšanai, modificēšanai, pārsūtīšanai un izplatīšanai, turklāt piekrītat, ka MCCULLOCH var brīvi izmantot jebkuras idejas, koncepcijas, prasmes vai metodes, kuras jūs mums nosūtāt jebkādos nolūkos. Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet Husqvarna politikā saistībā ar apsvērumiem par neprasītām idejām.

Programmatūra

Any software that may be available to download from this web site (the “Software”) is the copyrighted work of MCCULLOCH and/or its suppliers.

Use of the Software is governed by the terms of the end user license agreement, if any, which accompanies or is included with the Software (”License Agreement”). Unless otherwise follows from the License Agreement the Software is made available for downloading solely for use by end users. Any reproduction or redistribution of the Software not in accordance with the License Agreement may result in civil and criminal penalties.

WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, COPYING OR REPRODUCTION OF THE SOFTWARE TO ANY OTHER SERVER OR LOCATION FOR FURTHER REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION IS EXPRESSLY PROHIBITED.

THE SOFTWARE IS WARRANTED, IF AT ALL, ONLY ACCORDING TO THE TERMS OF THE LICENSE AGREEMENT. EXCEPT AS WARRANTED IN THE LICENSE AGREEMENT, MCCULLOCH HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THE SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT.

Citas tīmekļa vietnes

Visām saitēm uz Vietni ir nepieciešams rakstisks MCCULLOCH apstiprinājums, izņemot šādas saites, kuras atļauj MCCULLOCH: (i) tikai teksta saitei, kas satur vienīgi nosaukumu “MCCULLOCH” un nesatur nekādas MCCULLOCH vai tā licences devēja patentētās prečzīmes; (ii) saitei, kas “norāda” tikai uz www.husqvarna.com, bet nenorāda uz dziļākām lapām; (iii) saitei, kura pēc tam, kad to aktivizējis lietotājs, parāda šo lapu pilnekrāna skatā pilnīgi izmantojamā un naviģējamā pārlūkprogrammas logā, nevis piesaistītās tīmekļa Vietnes “rāmī”; (iv) saitei, kuras izskats, novietojums un citi aspekti nerada nepareizu priekšstatu, ka organizācija, tās aktivitātes vai produkti ir saistīti ar MCCULLOCH vai tā sponsorēti, kā arī nerada kaitējumu un nelabvēlīgi neietekmē reputāciju, kas saistīta ar MCCULLOCH vai tā Filiāļu nosaukumu un prečzīmēm. MCCULLOCH patur tiesības atsaukt šo piekrišanu saitei jebkurā laikā tikai pēc saviem ieskatiem.

Ārējas saites uz Vietni

Visām saitēm uz Vietni ir nepieciešams rakstisks MCCULLOCH apstiprinājums, izņemot to, ka MCCULLOCH piekrīt šādām saitēm: (i) tikai teksta saitei, kas satur vienīgi nosaukumu “MCCULLOCH” un nesatur nekādas MCCULLOCH vai tā licences devēja patentētās prečzīmes; (ii) saitei, kas “norāda” tikai uz www.husqvarna.com, bet nenorāda uz dziļākām lapām; (iii) saitei, kura pēc tam, kad to aktivizējis lietotājs, parāda šo lapu pilnekrāna skatā pilnīgi izmantojamā un naviģējamā pārlūkprogrammas logā, nevis piesaistītās tīmekļa Vietnes “rāmī”; (iv) saitei, kuras izskats, novietojums un citi aspekti nerada nepareizu priekšstatu, ka organizācija, tās aktivitātes vai produkti ir saistīti ar MCCULLOCH vai tā sponsorēti, kā arī nerada kaitējumu un nelabvēlīgi neietekmē reputāciju, kas saistīta ar MCCULLOCH vai tā Filiāļu nosaukumu un prečzīmēm. MCCULLOCH patur tiesības atsaukt šo piekrišanu saitei jebkurā brīdī tikai pēc saviem ieskatiem.

Tiešo garantiju izņēmums

Although care has been taken to ensure the accuracy of the information on and the continued availability of this Site, MCCULLOCH assumes no responsibility therefore. THE MATERIALS MAY CONTAIN INACCURACIES AND TYPOGRAPHICAL ERRORS. MCCULLOCH DOES NOT WARRANT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE MATERIALS OR THE RELIABILITY OF ANY ADVICE, OPINION, STATEMENT OR OTHER INFORMATION DISPLAYED OR DISTRIBUTED THROUGH THE SITE. YOU ACKNOWLEDGE THAT ANY RELIANCE ON ANY SUCH OPINION, ADVICE, STATEMENT, MEMORANDUM, OR INFORMATION SHALL BE AT YOUR SOLE RISK. ALL CONTENT IS PROVIDED "AS IS" AND "AS AVAILABLE". MCCULLOCH EXPRESSLY DISCLAIMS ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, OR AS TO THE OPERATION OF THIS SITE OR THE CONTENT. MCCULLOCH DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS AS TO THE SECURITY OF THIS WEBSITE. YOU ACKNOWLEDGE ANY INFORMATION SENT MAY BE INTERCEPTED. MCCULLOCH DOES NOT WARRANT THAT THE WEBSITE OR THE SERVERS WHICH MAKE THIS SITE AVAILABLE OR ELECTRONIC COMMUNICATIONS SENT BY MCCULLOCH ARE FREE FROM VIRUSES OR ANY OTHER HARMFUL ELEMENTS. ALL SUCH REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND CONDITIONS ARE EXCLUDED EXCEPT TO THE EXTENT THAT LAW PROHIBITS THEIR EXCLUSION. THIS EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES SHALL ALSO APPLY IN REGARDS TO ANY THIRD PARTY SITE.

Information that is published on the web site may contain references or cross references to MCCULLOCH products, services etc. that are not announced or available in your country. The accuracy of such information cannot be guaranteed, particularly since this information is subject to change, specific requirements or availability and such references do not imply that MCCULLOCH intends to announce such products, services etc. in your country. Contact your local dealer for complete details regarding the products, services etc. which may be available to you and for ordering. MCCULLOCH reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add and/or withdraw any product, service etc. at any time and without giving prior notice.

Atbildības ierobežojums

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ MCCULLOCH NEUZŅEMAS ATBILDĪBU NE PAR KĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM, REPRESĪVIEM, TĪŠIEM VAI NETĪŠIEM KAITĒJUMIEM (BEZ IEROBEŽOJUMIEM IEKĻAUJOT KAITĒJUMUS, KAS SAISTĪTI AR UZŅĒMĒJDARBĪBAS, LĪGUMA, IEŅĒMUMU, DATU VAI INFORMĀCIJAS ZUDUMIEM VAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKUMIEM), KAS IZRIET, RADUŠIES VAI IR SAISTĪTI AR ŠĪS VIETNES VAI SATURA IZMANTOŠANU VAI NESPĒJU TO IZMANTOT, VAI SAISTĪBĀ AR ŠIEM NOTEIKUMIEM, PAT JA UZŅĒMUMS MCCULLOCH IR BRĪDINĀTS PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU. PAPILDUS ŠEIT IZKLĀSTĪTAJIEM NOTEIKUMIEM UZŅĒMUMS MCCULLOCH NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU NE PAR KĀDĀM ŠAJĀ VIETNĒ SASTOPAMAJĀM KĻŪDĀM, NEPRECIZITĀTĒM, IZLAIDUMIEM VAI CITIEM DEFEKTIEM, LAIKA NEPRECIZITĀTĒM VAI NEPAREIZĪBU. ŠIS ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS ATTIECAS ARĪ UZ JEBKURU TREŠĀS PUSES VIETNI.

Jurisdikcijas paziņojums

Šīs Vietnes kontroli, darbību un administrāciju nodrošina MCCULLOCH pārvaldes Zviedrijā. MCCULLOCH neapgalvo, ka šīs Vietnes materiāli ir piemēroti vai pieejami izmantošanai citās vietās ārpus Zviedrijas. Piekļūšana Vietnei no teritorijām, kurās Vietnes saturs ir nelikumīgs, ir aizliegta. Ja jūs šai Vietnei piekļūstat no vietām, kuras atrodas ārpus Zviedrijas, jūs uzņematies atbildību par visu vietējo likumu ievērošanu. Šī Līguma darbību nosaka Zviedrijas Karalistes likumdošana, neveidojot konfliktu ar likumdošanas nosacījumiem. Jebkuru no šī Līguma izrietošu domstarpību gadījumā Stokholmas apgabala tiesa ir ekskluzīva pirmās instances jurisdikcija.

Mājas Sekot Autorizēts