Back

Home

„McCulloch“ vertina, kad domitės įmone ir jos gaminiais. Prašome ir primygtinai rekomenduojame prieš naudojantis svetaine perskaityti šias naudojimo sąlygas ir privatumo politiką. Naudodamiesi mūsų svetaine sutinkate laikytis nurodytų sąlygų.

Privatumo politika

Ši svetainė ir visos kitos susijusios svetainės (bendrai – svetainė) priklauso ir yra tvarkoma „Husqvarna AB“ (leidėjas) arba „MCCULLOCH“ ar jos grupės įmonių, padalinių ar filialų (bendrai – „MCCULLOCH“). Naudodamiesi šia svetaine įsipareigojate laikytis teisiškai saistančios sutarties, sudarytos tarp jūsų ir „MCCULLOCH“ (toliau – sutartis). Toliau pateikiamos sutarties sąlygos. Naudodamiesi svetaine patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate su visomis sąlygomis ir susijusiais dokumentais. Būtina juos atidžiai perskaityti. Jei nesutinkate su sąlygomis ir visais susijusiais dokumentais, negalite naudotis svetaine.

Bendrosios nuostatos

Atkreipiame dėmesį, kad norėdami dalyvauti mūsų organizuojamoje veikloje ir gauti prieigą prie kai kurių mūsų gaminių ir paslaugų kai kuriose svetainės vietose turėsite pateikti jus identifikuojančią informaciją, pavyzdžiui, el. p. adresą, vardą, pavardę, pašto adresą ir telefono numerį(toliau – asmens duomenys). Todėl turite susipažinti ir vienareikšmiškai sutikti, kad tokie jūsų asmens duomenys būtų renkami, naudojami ir perduodami laikantis privatumo politikoje nurodytų terminų ir sąlygų.

Asmens duomenų ir kitos naudotojų informacijos rinkimas ir naudojimas

Informacija, kurią pateikiate „MCCULLOCH“, saugoma Švedijos ir Europos duomenų apsaugos įstatymais. Asmens duomenis „MCCULLOCH“ renka, tvarko ir naudoja, siekdama palengvinti naudojimąsi savo gaminiais ir (arba) elektroninėmis paslaugomis. Jei pateiksite daugiau asmens duomenų norėdami gauti informacijos iš mūsų, pavyzdžiui, brošiūrų ar katalogų, juos surinksime ir išsaugosime. Tokie duomenys mums padeda atsakyti į jūsų užklausas. Šie duomenys bus saugomi saugioje ir apsaugotoje vietoje tol, kol „MCCULLOCH“ manys, kad jie palengvina bendravimą su jumis. Jei norite pašalinti dalį ar visus savo duomenis iš mūsų registro, susisiekite su „Husqvarna AB“. el. paštu centras@husqvarna.lt „MCCULLOCH“ gali paprašyti pateikti papildomos, neprivalomos informacijos, kad geriau pažintų klientus, galėtų vykdyti tiesioginę rinkodarą ar kviesti jus dalyvauti konkursuose. Į tokius prašymus pateikti papildomos informacijos galite atsakyti savo nuožiūra. „MCCULLOCH“ taip renka neasmeninę informaciją apie naudojimąsi šia svetaine. Ši informacija renkama bendrai ir naudojama tik vidaus reikmėms, kad padėtų mums gerinti elektronines paslaugas ir palengvintų naudojimąsi svetaine. „MCCULLOCH“ gali susieti šią informaciją su naudotojo asmens duomenimis, siekdama nustatyti, kokie naudotojai kokį turinį žiūri, ir patobulinti svetainę. „MCCULLOCH“ sąmoningai nerenka jaunesnių nei 18 metų naudotojų asmens duomenų, ši svetainė neskirta tokio amžiaus asmenims. Patariame tėvams ir globėjams aktyviai domėtis, kokiose svetainėse lankosi jų vaikai.

Asmens duomenų perdavimas

„MCCULLOCH“ neperduos (nebent maršruto parinkimo tikslais) asmens duomenų, kuriuos pateiksite svetainėje, jokiai trečiajai šaliai, išskyrus šiuos atvejus: a) gavusi jūsų leidimą; b) kai to reikalaujama pagal įstatymus arba teismo nurodymu; c) norėdama apsaugoti savo teises ar turtą; d) norėdama apsaugoti svetainės naudotojus; e) jei duomenų paprašys asmenys ar įmonės, su kuriomis „MCCULLOCH“ yra sudariusi sutartis dėl svetainės ar verslo vidaus procedūrų tvarkymo; f) jei pagrįstai manys, kad trečiosios šalys laikosi įstatymų, privalomos schemos ar sutarties, kuria įpareigojama tinkamai tvarkyti ir saugoti asmens duomenis. „MCCULLOCH“ pasilieka teisę savo nuožiūra susisiekti su atitinkamomis valdžios institucijomis pastebėjusi nelegalią arba „MCCULLOCH“ naudojimosi sąlygas pažeidžiančią veiklą.

Slapukai

Svetainėje gali būti naudojami slapukai. Slapukai – nedidelės tekstinės rinkmenos, įrašomos jūsų kompiuteryje, kai apsilankote svetainėse, kuriose jie naudojami. Slapukai padeda gerinti svetainės funkcionalumą ir analizuoti naudojimąsi ja. Yra dviejų rūšių slapukai: vieni naudojami informacijai, pavyzdžiui, naudotojo vardui ir slaptažodžiui, prisiminti ir saugomi jūsų kompiuteryje tol, kol atsisakote slaptažodžio prisiminimo paslaugos. Jei nesinaudojate funkcija „Daugiau neprašyti manęs įvesti naudotojo vardo ir slaptažodžio“, šie slapukai apskritai nebus saugomi jūsų kompiuteryje. Kita slapukų rūšis – vadinamieji seanso slapukai. Jie naudojami stebėti, pavyzdžiui, kokią kalbą pasirinkote svetainėje. Kol naršote svetainėje, seanso slapukai laikinai įrašomi jūsų kompiuterio atmintyje. Seanso slapukas nesaugomas jūsų kompiuteryje ilgai ir dažniausiai pradingsta uždarius interneto naršyklę. Naudodama šiuos slapukus „MCCULLOCH“ tikisi pateikti aktualesnę informaciją svetainės lankytojams. Jei nepritariate „MCCULLOCH“ slapukų naudojimui, daugelį interneto naršyklių galima konfigūruoti taip, kad atmestų slapukus. Tačiau gali sumažėti šios svetainės funkcionalumas ir galima nauda.

Kokybė

„MCCULLOCH“ imasi apgalvotų veiksmų siekdama užtikrinti, kad renkami asmens duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir aktualūs. Tačiau jūs duomenis privalote pateikti tikslius, išsamius ir aktualius tuo metu, kai prašoma juos pateikti. Jei vėliau pastebėtumėte, kad jūsų asmens duomenys, kuriuos mes turime, netikslūs, neišsamūs ir neaktualūs, pateikite rašytinį pranešimą ir imsimės apgalvotų veiksmų asmens duomenims ištaisyti.

Sauga

Nors „MCCULLOCH“ negali garantuoti, kad niekuomet niekas nepasieks asmens duomenų be leidimo, galite net neabejoti, jog bendrovė itin kruopščiai rūpinasi jūsų asmens duomenų saugumu ir stengiasi užkirsti kelią nesankcionuotai prieigai naudodama atitinkamas technologijas ir vidaus procedūras.

Kitos svetainės

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. „MCCULLOCH“ šių svetainių nevaldo ir neatsako už jų turinį ar privatumo praktiką. Tokiose svetainėse taip pat gali būti naudojami slapukai ir (arba) kitokie asmeninės informacijos rinkimo ir tvarkymo būdai. Prieš naudojant trečiųjų šalių svetaines rekomenduojame susipažinti su jų privatumo praktika.

Pokyčiai

„MCCULLOCH“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir iš anksto neįspėjusi savo nuožiūra keisti, pridėti ar šalinti bet kurią šios privatumo politikos dalį ar ją visą. Privatumo politikos pokyčiai įsigalioja, kai paskelbiami svetainėje. Jei ir toliau naudositės šia svetaine, kai bus paskelbti privatumo politikos pokyčiai, laikysime, kad su jais sutinkate.

Terminai ir sąlygos

Bendrosios nuostatos

Ši svetainė ir visos kitos susijusios svetainės (bendrai – svetainė) priklauso ir yra tvarkoma „Husqvarna AB“ (leidėjas) arba „MCCULLOCH“ ar jos grupės įmonių, padalinių ar filialų (bendrai – „MCCULLOCH“). Naudodamiesi šia svetaine įsipareigojate laikytis teisiškai saistančios sutarties, sudarytos tarp jūsų ir „MCCULLOCH“ (toliau – sutartis). Toliau pateikiamos sutarties sąlygos. Naudodamiesi svetaine patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate su visomis sąlygomis ir susijusiais dokumentais. Būtina juos atidžiai perskaityti. Jei nesutinkate su sąlygomis ir visais susijusiais dokumentais, negalite naudotis svetaine.

Leidimas

Vadovaudamasi šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis, „MCCULLOCH“ suteikia jums neišimtinę, neperduodamą, ribotą teisę gauti prieigą, naudotis šia svetaine ir žiūrėti joje esančią medžiagą. Sutinkate netrikdyti ar nebandyti kokiu nors būdu sutrikdyti svetainės veikimo. „MCCULLOCH“ suteikia teisę žiūrėti ir parsisiųsti informaciją (toliau – medžiaga), esančią šioje svetainėje, asmeniniams, nekomerciniams tikslams, nebent „Husqvarna“ socialinės medijos žinių skyriuje aiškiai nurodyta kitaip. Šis leidimas nesuteikia nuosavybės teisės į medžiagą ir jos kopijas. Jam taikomi tokie apribojimai: 1) turite išsaugoti visus ant visos parsisiųstos medžiagos esančius autorių ir nuosavybės teises nurodančius pranešimus; 2) draudžiama kokiu nors būdu keisti medžiagą arba ją atgaminti ar viešai demonstruoti, platinti ar kitu būdu naudoti viešais ar komerciniais tikslais; 3) draudžiama perduoti medžiagą kitiems asmenims, nebent kitus asmenis informuojate apie šias sąlygas ir įsipareigojimus ir jie sutinka jų laikytis. Sutinkate laikytis visų papildomų apribojimų, nurodytų svetainėje, nes jie retkarčiais gali būti atnaujinami.

Naudotojo garantijos

Garantuojate, kad svetaine naudositės laikydamiesi šios sutarties sąlygų, įskaitant taikytinus įstatymus ir nuostatas, ir esamų ir būsimų svetainės taisyklių ir politikos. Sutinkate nenaudoti svetainės: a) brukalams arba neprašytai informacijai siųsti; b) siekdami apsimesti „MCCULLOCH“ darbuotoju (taip pat neleisite trečiajai šaliai apsimesti jumis); c) antraštėms klastoti ar kitaip manipuliuoti identifikatoriais siekdami paslėpti per svetainę persiunčiamo turinio kilmę; d) klaidingiems ryšiams su fiziniu ar juridiniu asmeniu nurodyti; e) veiksmams, kenkiantiems kitų naudotojų galimybei naudotis svetaine; f) veiklai, pažeidžiančiai įstatymus; g) informacijai ar medžiagai, kuri pažeidžia kitų asmenų teises arba yra neteisėta, įžeidžianti, šmeižikiška, vulgari, nepageidaujama arba apima gaminių ar paslaugų reklamą, siųsti ar skelbti; h) kitų naudotojų asmens duomenims rinkti ir saugoti, išskyrus atvejus, kai turite jų sutikimą.

Privatumas

Informaciją apie „MCCULLOCH“ privatumo praktiką, asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą rasite „MCCULLOCH“ privatumo politikoje. Sutinkate, kad jūsų duomenys ir asmens informacija būtų naudojama vadovaujantis „MCCULLOCH“ privatumo politika.

Pokyčiai

„MCCULLOCH“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir iš anksto neįspėjusi savo nuožiūra keisti, pridėti ar šalinti bet kurią šios sutarties dalį arba ją visą. Sutarties pokyčiai įsigalioja, kai paskelbiami svetainėje. Jei ir toliau naudositės šia svetaine, kai bus paskelbti sutarties pokyčiai, laikysime, kad su jais sutinkate.

Intelektinės nuosavybės teisės

Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad visos intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant (bet neapsiribojant) autorių teises, patentus, gamybinę, prekybinę ar mokslinę patirtį, konfidencialią informaciją, teises į duomenų bazes, prekių ženklus, dizainą – ir registruotą, ir neregistruotą) priklauso „MCCULLOCH“ arba leidimo išdavėjams. Reputacija ir intelektinės nuosavybės teisės, atsirandančios naudojantis tokiomis intelektinės nuosavybės teisėmis, priklausančiomis „MCCULLOCH“, turi teikti naudą „MCCULLOCH“. Ši svetainė, įskaitant visą medžiagą, saugoma pagal tarptautinius autorių teisių įstatymus ir sutarčių nuostatas. Naudodamiesi šia svetaine (įskaitant visą medžiagą) sutinkate laikytis visų tarptautinių autorių teisių įstatymų ir neleisti be leidimo kopijuoti medžiagos. „MCCULLOCH“ nesuteikia akivaizdžios ar numanomos teisės į patentus, dizainą, prekių ženklus, autorių teises ar prekybines paslaptis. Patvirtinate ir sutinkate, kad nenaudosite „MCCULLOCH“ prekių ženklų, komercinių pavadinimų, paslaugų ženklų, logotipų, svetainės adresų ar kitų šio prekių ženklo ypatybių kitaip, nei aiškiai nurodyta „MCCULLOCH“ prekių ženklo sąraše, nes nė vienu šių sąlygų punktu nėra leidžiama tai daryti. Turėkite omenyje, kad bet kokia informacija, neprašyti pasiūlymai, idėjos ir kt. nebus laikomi konfidencialiais ar jūsų nuosavybe. Siųsdami bet kokią informaciją ar medžiagą, išskyrus informavimo apie patentą deklaraciją, kaip nurodyta „Husqvarna“ neprašytų idėjų svarstymo politikoje, suteikiate „MCCULLOCH“ neribotą, neatlygintiną, neatšaukiamą tarptautinį leidimą naudoti, atgaminti, rodyti, demonstruoti, keisti, perduoti ir platinti tą medžiagą ar informaciją. Taip pat sutinkate, kad „MCCULLOCH“ gali laisvai naudoti jūsų atsiųstas idėjas, koncepcijas, gamybinę, prekybinę ar mokslinę patirtį ar būdų aprašymus bet kokiems tikslams. Daugiau informacijos rasite bendrovės „Husqvarna“ neprašytų idėjų svarstymo politikoje.

Programinė įranga

Visa programinė įranga, kurią galima parsisiųsti iš svetainės (toliau – programinė įranga), yra autorių teisėmis saugomas „MCCULLOCH“ ir (arba) jos tiekėjų kūrinys. Programinės įrangos naudojimas reglamentuojamas galutinio naudotojo licencijos sutarties, jei tokia yra, sąlygomis. Sutartis yra programinėje įrangoje arba pridedama prie jos (toliau – licencijos sutartis). Jei programinės įrangos licencijos sutartyje nenurodyta kitaip, parsisiųsdinama programinė įranga yra skirta tik galutiniams naudotojams. Bet koks programinės įrangos atgaminimas ar platinimas nesilaikant licencijos sutarties gali užtraukti civilinę arba baudžiamąją atsakomybę. NEPAŽEIDŽIANT TO, KAS NURODYTA PIRMIAU, DRAUDŽIAMA ATGAMINTI AR KOPIJUOTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ Į KITĄ SERVERĮ AR VIETĄ, SIEKIANT TOLIAU ATGAMINTI AR PLATINTI. ŠI GARANTIJA PROGRAMINEI ĮRANGAI TAIKOMA (JEI APSKRITAI TAIKOMA) TIK VADOVAUJANTIS LICENCIJOS SUTARTIES SĄLYGOMIS. IŠSKYRUS GARANTIJAS, NURODYTAS LICENCIJOS SUTARTYJE, „MCCULLOCH“ IŠSIŽADA VISŲ GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ, SUSIJUSIŲ SU PROGRAMINE ĮRANGA, ĮSKAITANT VISAS NUMANOMAS GARANTIJAS IR TINKAMUMĄ PARDUOTI, TINKAMUMĄ KONKREČIAM TIKSLUI, PAVADINIMĄ IR PAŽEIDIMO NEBUVIMĄ.

Kitos svetainės

Visos nuorodos į svetainę turi būti raštu patvirtintos „MCCULLOCH“, išskyrus nuorodas: i) kurios yra tekstinės, sudarytos tik iš pavadinimo „MCCULLOCH“ ir neturi jokių „MCCULLOCH“ ar jai leidimą suteikusių šalių prekių ženklų; ii) kurios nukreipia tik į www.husqvarna.com, o ne į kitus tinklalapius ar svetaines; iii) kurios, kai paspaudžiamos, nukreipia į tinklalapį, atvaizduojamą visame ekrane, funkcionaliame naršyklės lange, o ne nedideliame langelyje; iv) kurių išvaizda, vieta ir kiti aspektai nesukuria klaidingo įspūdžio, kad ta įmonė, jos veikla ar gaminiai yra susiję arba remiami „MCCULLOCH“, nekenkia ir nesumenkina reputacijos, susijusios su „MCCULLOCH“ ir jos partnerių pavadinimais ir prekių ženklais. „MCCULLOCH“ pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu atšaukti šį leidimą.

Išorinės nuorodos į svetainę

Visos nuorodos į svetainę turi būti raštu patvirtintos „MCCULLOCH“, išskyrus nuorodas: i) kurios yra tekstinės, sudarytos tik iš pavadinimo „MCCULLOCH“ ir neturi jokių „MCCULLOCH“ ar jai leidimą suteikusių šalių prekių ženklų; ii) kurios nukreipia tik į www.husqvarna.com, o ne į kitus tinklalapius ar svetaines; iii) kurios, kai paspaudžiamos, nukreipia į tinklalapį, atvaizduojamą visame ekrane, funkcionaliame naršyklės lange, o ne nedideliame langelyje; iv) kurių išvaizda, vieta ir kiti aspektai nesukuria klaidingo įspūdžio, kad ta įmonė, jos veikla ar gaminiai yra susiję arba remiami „MCCULLOCH“, nekenkia ir nesumenkina reputacijos, susijusios su „MCCULLOCH“ ir jos partnerių pavadinimais ir prekių ženklais. „MCCULLOCH“ pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu atšaukti šį leidimą.

Numanomų garantijų neįtraukimas

Nors buvo imtasi priemonių svetainės prieinamumui ir informacijos tikslumui užtikrinti, „MCCULLOCH“ neprisiima atsakomybės dėl galimų neatitikimų ar sutrikimų. MEDŽIAGOJE GALI BŪTI NETIKSLUMŲ IR TIPOGRAFINIŲ KLAIDŲ. „MCCULLOCH“ NEGARANTUOJA MEDŽIAGOS TIKSLUMO AR IŠSAMUMO AR PATARIMŲ, NUOMONIŲ, TEIGINIŲ BEI KITOS INFORMACIJOS, ESANČIOS SVETAINĖJE AR PLATINAMOS PER JĄ, PATIKIMUMO. JŪS PATVIRTINATE, KAD NUOMONĖMIS, PATARIMAIS, TEIGINIAIS, PRANEŠIMAIS AR INFORMACIJA VADOVAUSITĖS SAVO RIZIKA. VISAS TURINYS PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA IR KOKS PRIEINAMAS. „MCCULLOCH“ AIŠKIAI IŠSIŽADA GARANTIJŲ AR TEIGINIŲ, AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT (BET NEAPSIRIBOJANT) GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, PAŽEIDIMO NEBUVIMO, ŠIOS SVETAINĖS VALDYMO AR TURINIO. „MCCULLOCH“ NEGARANTUOJA IR NETEIGIA, KAD SVETAINĖ YRA SAUGI. JŪS PATVIRTINATE SUPRANTANTYS, KAD BET KOKIA SIUNČIAMA INFORMACIJA GALI BŪTI PERIMTA. „MCCULLOCH“ NEGARANTUOJA, KAD SVETAINĖ, SERVERIAI, KURIUOSE JI LAIKOMA, AR ELEKTRONINIAI PRANEŠIMAI, KURIUOS SIUNČIA „MCCULLOCH“, NETURĖS VIRUSŲ AR KITŲ ŽALINGŲ ELEMENTŲ. TOKIE TEIGINIAI, GARANTIJOS IR SĄLYGOS NEĮTRAUKIAMOS, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI TAI NELEIDŽIAMA PAGAL ĮSTATYMUS. ŠIS NUMANOMŲ GARANTIJŲ NEĮTRAUKIMAS TAIP PAT GALIOJA BET KURIAI TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINEI. Svetainėje pateikiamoje informacijoje gali būti nuorodų ar dalinių nuorodų į „MCCULLOCH“ gaminius, paslaugas ir kitus dalykus, kurie nepaskelbti ar neprieinami jūsų šalyje. Tokios informacijos tikslumas negarantuojamas, ypač todėl, kad ji dažnai keičiama, jai taikomi specifiniai reikalavimai, ji ne visuomet prieinama. Taigi tokios nuorodos nereiškia, kad „MCCULLOCH“ ketina paskelbti jose minimus gaminius, paslaugas ir kitus dalykus jūsų šalyje. Išsamią informaciją apie gaminius, paslaugas ir kitus dalykus, kuriuos galite įsigyti ir užsisakyti, gausite iš vietinio pardavėjo. „MCCULLOCH“ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, pridėti ir (arba) šalinti bet kurį gaminį, paslaugą ar kt. bet kuriuo metu ir iš anksto neįspėjusi.

Atsakomybės apribojimas

„MCCULLOCH“ NEATSAKO UŽ TIESIOGINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, NEGAUTĄ NAUDĄ, BAUDINIUS NUOSTOLIUS, YPATINGĄ AR ATSITIKTINĘ ŽALĄ (ĮSKAITANT (BET NEAPSIRIBOJANT) ŽALĄ DĖL VERSLO, SUTARTIES, PAJAMŲ, DUOMENŲ, INFORMACIJOS PRARADIMO AR VEIKLOS TRIKDŽIŲ), PATIRTĄ DĖL NAUDOJIMOSI AR NEGALĖJIMO NAUDOTIS ŠIA SVETAINE AR JOS TURINIU ARBA SU TUO SUSIJUSIĄ, NET JEI „MCCULLOCH“ ĮSPĖJO APIE GALIMĄ ŽALĄ. BE PIRMIAU MINĖTŲ SĄLYGŲ, „MCCULLOCH“ TAIP PAT NEATSAKO UŽ KLAIDAS, NETIKSLUMUS, PRALEIDIMUS AR KITOKIUS ŠIOJE SVETAINĖJE ESANČIOS INFORMACIJOS TRŪKUMUS, PATEIKIMĄ NETINKAMU LAIKU AR KLAIDINGUMĄ. ŠIS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS TAIP PAT GALIOJA BET KURIAI TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINEI.

Pareiškimas apie jurisdikciją

Svetainę valdo, tvarko ir prižiūri „MCCULLOCH“ savo būstinėje Švedijoje. „MCCULLOCH“ neteigia, kad šioje svetainėje esanti medžiaga tinka ar yra prieinama naudoti kitose šalyse. Naudotis svetaine šalyse, kuriose jos turinys laikomas nelegaliu, draudžiama. Jei lankotės svetainėje būdami kitoje šalyje, patys atsakote už visų vietos įstatymų laikymąsi. Ši sutartis reglamentuojama Švedijos įstatymais. Stokholmo apygardos teismas turi išskirtinę jurisdikciją pirmojoje instancijoje nagrinėti bet kokį ginčą, kylantį dėl šios sutarties.

Į pradžią Sekti Teisinė informacija