Back

Home

McCulloch arvostaa yritystämme ja sen tuotteita kohtaan osoittamaasi kiinnostusta. Suosittelemme, että luet nämä Käyttöehdot huolellisesti ennen Sivuston käyttöä. Käyttämällä Sivustoa hyväksyt Ehdot.


Yleistä

Tätä sivustoa tai sen alasivustoja (yhdessä "Sivusto") julkaisee Husqvarna AB (publ)/MCCULLOCH tai sen konserniyhtiöt, tytäryhtiöt tai haaraliikkeet (yhdessä MCCULLOCH). Sivuston käyttöä koskee oikeudellisesti sitova sopimus sinun ja MCCULLOCHin välillä (”Sopimus”). Seuraavassa on kerrottu Sopimuksen ehdot (”Ehdot”). Käyttämällä Sivustoa ilmoitat, että olet lukenut ja ymmärtänyt Ehdot ja niihin liittyvät asiakirjat ja hyväksyt ne. On tärkeää lukea Ehdot huolellisesti. Jos et hyväksy Ehtoja ja kaikkia niihin liittyviä asiakirjoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää Sivustoa.


Käyttöoikeus

Tämän Sopimuksen Ehtojen mukaisesti MCCULLOCH myöntää sinulle ei-yksinoikeudella ei-siirrettävän, rajoitetun oikeuden käyttää ja näyttää tätä Sivustoa ja siinä olevaa aineistoa. Sitoudut siihen, ettet häiritse tai yritä häiritä Sivuston toimintaa millään tavalla. MCCULLOCH valtuuttaa sinut katsomaan ja lataamaan tietoja ("Aineisto") Sivustolta vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, jollei <a href="http://newsroom.husqvarna.com/">MCCULLOCHin sosiaalisen sisällön uutishuoneessa</a> toisin nimenomaisesti mainita. Tämä valtuutus ei siirrä oikeuksia Aineistoon eikä Aineiston kopioihin ja sitä koskevat seuraavat rajoitukset: 1) sinun on säilytettävä kaikissa lataamissasi Aineiston kopioissa kaikki Aineiston sisältämät tekijänoikeuksia ja muita omistusoikeuksia koskevat imoitukset; 2) et saa muuttaa Aineistoa millään tavalla tai toisintaa sitä tai julkisesti näyttää, esittää tai jaella tai muuten käyttää tai välittää mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen; ja 3) saat siirtää Aineistoa kenelle tahansa toiselle henkilölle vain, jos ilmoitat heille näistä Ehdoista seuraavat velvollisuudet ja he hyväksyvät ne. Sitoudut noudattamaan kaikki lisärajoituksia, joita Sivustolla julkaistaan, kun sitä mahdollisesti aika-ajoin päivitetään.


Käyttäjän takuut

Suostut ja takaat, että käytät tätä Sivustoa näiden Ehtojen, sisältäen tämän Sopimuksen mukaiset lait ja määräykset, mukaan ja noudatat kaikkia Sivuston nykyisiä ja tulevia periaatteita ja sääntöjä. Sitoudut siihen, että sivustoa käyttäessäsi et: (a) lähetä roskapostia tai ei-toivottuja viestejä; (b) esitä olevasi MCCULLOCH tai joku muu tai anna kolmannen osapuolen esittää olevansa sinä; (c) väärennä otsikkoja tai muuten käsittele tunnistimia peittääksesi Sivuston kautta siirretyn sisällön alkuperän; (d) esitä harhaanjohtavasti suhdettasi johonkin henkilöön tai yhteisöön; (e) toimi tavalla, joka vaikuttaa kielteisesti muiden käyttäjien mahdollisuuksiin käyttää Sivustoa; (f) riko soveltuvia lakeja, (g) lähetä tai siirrä aineistoa, joka millään tavalla loukkaa toisten oikeuksia tai on laitonta, loukkaavaa, kiihottavaa, rahvaanomaista tai muuten epähienoa tai sisältää tuotteiden tai palvelujen mainontaa tai (h) kerää tai tallenna tietoja muista käyttäjistä, jos he eivät sitä erityisesti valtuuta.


Yksityisyydensuoja

Tietoja MCCULLOCHin yksityisyydensuojakäytännöstä ja henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä on MCCULLOCHin Yksityisyydensuojalausekkeessa</a>. Hyväksyt, että tietojasi ja henkilötietojasi käytetään MCCULLOCHin yksityisyydensuojakäytännön mukaisesti.


Muutokset

MCCULLOCH varaa oikeuden, oman harkintansa mukaan, muuttaa, lisätä tai poistaa minkä tahansa tämän Sopimuksen osan koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Muutokset tähän Sopimukseen tulevat voimaan, kun ne julkaistaan Sivustolla. Jos jatkat Sivuston käyttöä sen jälkeen, kun mikä tahansa tämän Sopimuksen muutos on julkaistu, sinun katsotaan hyväksyneen kyseiset muutokset.


Immateriaalioikeudet

Hyväksyt, että kaikki immateriaalioikeudet (mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeudet, patentit, tietotaito, luottamukselliset tiedot, tietokantaoikeudet ja oikeudet tavaramerkkeihin ja malleihin riippumatta siitä, onko ne rekisteröity) Sivustolla kuuluvat MCCULLOCHille ja sen lisenssinantajille. Kaikki sellaisten MCCULLOCHille kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä aiheutuvat immateriaalioikeudet ja goodwill kuuluu MCCULLOCHille. Tämä Sivusto, kaikki Aineisto mukaan lukien, on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten suojaama. Sitoudut noudattamaan kaikkia tekijänoikeuslakeja maailmanlaajuisesti tämän Sivuston, kaikki Aineisto mukaan lukien, käytössä ja estämään Aineiston luvattoman kopioinnin. MCCULLOCH ei myönnä sinulle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia minkään patentti-, malli-, tavaramerkki-, tekijänoikeus- tai liikesalaisuuslain perusteella. Hyväksyt, että sinulla ei ole, ja mikään näissä Ehdoissa ei anna sinulle, oikeutta käyttää MCCULLOCHin tavaramerkkejä, kauppanimiä, palvelumerkkejä, logoja, toimialuenimiä tai muita merkkiominaisuuksia muuten kuin mitä MCCULLOCHin <a href="http://www.MCCULLOCH.com/fi/MCCULLOCH-trademarks/">tavaramerkkiluettelossa</a> nimenomaisesti todetaan. Huomaa, että kaikki tiedot, ei-tilatut ehdotukset, ideat ja muut lähetykset katsotaan ei-luottamuksellisiksi ja suojaamattomiksi. Lähettämällä tietoja tai aineistoa, paitsi patenttitietoilmoitus-muodossa kuten se kuvataan MCCULLOCHin ei-tilattuja ideoita koskevissa periaatteissa, annat MCCULLOCHille rajoittamattoman, rojaltivapaan, peruuttamattoman ja maailmanlaajuisen lisenssin käyttää, toisintaa, näyttää, suorittaa, muuttaa, lähettää ja jakaa kyseisiä aineistoja tai tietoja ja hyväksyt myös, että MCCULLOCH on vapaa käyttämään mitä tahansa ideaa, konseptia, tietotaitoa tai tekniikkaa, jonka lähetät meille mitä tarkoitusta varten hyvänsä. Lisätietoja on <a href="http://corporate.MCCULLOCH.com/index.php?p=contact&s=legal">MCCULLOCHin ei-tilattuja ideoita koskevissa periaatteissa</a>.


Ohjelmistot

Mikä tahansa ohjelmisto, joka on ladattavissa tältä sivustolta (”Ohjelmisto”) on MCCULLOCHin ja/tai sen alihankkijoiden tekijänoikeussuojattua omaisuutta. Ohjelmiston käyttö on sen mukana mahdollisesti tulevan tai siihen sisältyvän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen (”Käyttöoikeussopimus”) mukainen. Jollei Käyttöoikeusopimuksesta muuta ilmene, Ohjelmisto annetaan ladattavaksi yksinomaan loppukäyttäjien käyttöä varten.
Mistä tahansa Ohjelmiston toisintamisesta tai edelleenjakelusta, joka ei ole Käyttöoikeussopimuksen mukaista, voi olla siviili- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.
RAJOITTAMATTA EDELLÄ SANOTTUA OHJELMISTON KOPIOINTI TAI TOISINTAMINEN MILLEKÄÄN TOISELLE PALVELIMELLE TAI MIHINKÄÄN MUUHUN SIJAINTIIN MYÖHEMMIN TOISINNETTAVAKSI TAI EDELLEENJAETTAVAKSI NIMENOMAISESTI KIELLETÄÄN. OHJELMISTO TAATAAN, MIKÄLI LAINKAAN, KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAISESTI. PAITSI MITÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA TAATAAN, MCCULLOCH TÄTEN KIELTÄÄ KAIKKI TAKUUT JA EHDOT OHJELMISTON SUHTEEN, MUKAAN LUKIEN KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT JA EHDOT KAUPPAKELPOISUUDESTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUDESTA, OMISTUSOIKEUDESTA JA EI-LOUKKAAVUUDESTA.


Muut verkkosivustot

Sivusto voi sisältää linkkejä Internet-sivustoihin, jotka ovat kolmansien osapuolten omistamia, julkaisemia ja ylläpitämiä. MCCULLOCH ei seuraa tai tarkasta sellaista kolmannen osapuolen sisältöä eikä MCCULLOCH myöskään ole vastuussa sellaisten kolmansien osapuolien sivustojen tarkkuudesta tai luotettavuudesta.


Ulkoiset linkit Sivustolle

MCCULLOCHin on hyväksyttävä kaikki linkit sivustolle, paitsi että MCCULLOCH hyväksyy linkit, joissa: (i) linkki on tekstimuodossa ja sisältää vain nimen "MCCULLOCH" eikä mitään MCCULLOCHin tai sen lisenssinantajien tavaramerkkejä; (ii) linkkiin on linkitetty vain www.MCCULLOCH.com eikä mitään sivuston alaosoitetta; (iii) linkki, kun käyttäjä aktivoi sen, näyttää sivun täydellä ruudulla täysin käsiteltävässä ja navigoitavassa selainikkunassa eikä kehyksessä linkin sisältävässä sivustossa; ja (iv) linkin ulkonäkö, sijainti ja muut ominaisuudet eivät saa antaa väärää vaikutelmaa, että jokin toimija tai sen toiminnot tai tuotteet liittyvät MCCULLOCHiin tai ovat jälkimmäisen sponsoroimia, eikä se myöskään saa vahingoittaa tai heikentää MCCULLOCHin tai sen tytäryhtiöiden nimeen ja tavaramerkkeihin liittyvää goodwilliä. MCCULLOCH varaa oikeuden peruuttaa tämän linkin hyväksynnän koska tahansa oman harkintansa mukaan.


Epäsuorien takuiden pois sulkeminen

Vaikka tämän Sivuston tietojen tarkkuus ja sen jatkuva saatavuus on pyritty huolella varmistamaan, MCCULLOCH ei hyväksy mitään vastuuta niistä. AINEISTOSSA VOI OLLA EPÄTARKKUUKSIA JA KIRJOITUSVIRHEITÄ. MCCULLOCH EI TAKAA AINEISTON PAIKKANSAPITÄVYYTTÄ TAI TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MINKÄÄN SIVUSTON KAUTTA NÄYTETYN TAI JULKAISTUN NEUVON, MIELIPITEEN TAI LAUSUNNON LUOTETTAVUUTTA. HYVÄKSYT, ETTÄ SELLAISEEN MIELIPITEESEEN, NEUVOON, LAUSUNTOON, MUISTIOON TAI TIETOON LUOTTAMINEN TAPAHTUU OMALLA RISKILLÄSI. KAIKKI SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISENAAN" JA "SAATAVUUDEN MUKAAN". MCCULLOCH ERITYISESTI KIELTÄÄ KAIKENLAISET ESITYKSET TAI TAKUUT, SUORAT TAI EPÄSUORAT, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEN SOPIVUUDESTA, EI-LOUKKAAVUUDESTA TAI TÄMÄN SIVUSTON TAI SISÄLLÖN TOIMIVUUDESTA. MCCULLOCH EI TAKAA TAI ESITÄ MITÄÄN TÄMÄN SIVUSTON TURVALLISUUDESTA. HYVÄKSYT, ETTÄ KAIKKI LÄHETETYT TIEDOT VOIDAAN SIEPATA. MCCULLOCH EI TAKAA, ETTÄ SIVUSTO TAI PALVELIMET, JOTKA TARJOAVAT SIVUSTON, TAI MCCULLOCHIN LÄHETTÄMÄ SÄHKÖINEN VIESTINTÄ EI SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA ELEMENTTEJÄ. KAIKKI SELLAISET ESITYKSET, TAKUUT TAI EHDOT SULJETAAN POIS LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA. TÄMÄ EPÄSUORIEN TAKUIDEN POISSULKEMINEN KOSKEE MYÖS KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SIVUSTOJA. Sivustolla julkaistavat tiedot voivat sisältää viittauksia tai ristiviittauksia sellaisiin MCCULLOCHin tuotteisiin, palveluihin jne., joita ei ole julkaistu tai saatavana maassasi. Sellaisten tietojen tarkkuutta ei voida taata, erityisesti koska nämä tiedot voivat muuttua, ovat riippuvaisia erityisistä vaatimuksista tai saatavuudesta, ja nämä viittaukset eivät merkitse, että MCCULLOCH aikoo julkaista tällaisia tuotteita, palveluita jne. maassasi. Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä täydelliset tiedot sinulle saatavana tai tilattavissa olevista tuotteista, palveluista jne. MCCULLOCH varaa oikeuden, oman harkintansa mukaan, muuttaa mitä tahansa tuotetta, palvelua jne. tai lisätä tai poistaa sellaisen koska tahansa etukäteen ilmoittamatta.


Korvausvelvollisuuden rajoitus

MISSÄÄN TAPAUKSESSA MCCULLOCH EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SEURAAMUKSELLISISTA, TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄÄMISTÄ, ERITYISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LIIKETOIMINNAN, SOPIMUKSEN, TULOJEN TAI TIETOJEN MENETYKSET TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN SIVUSTON TAI SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ TAI EDELLÄMAINITTUIHIN LIITTYEN TAI NÄISTÄ EHDOISTA TAI NIIHIN LIITTYEN, VAIKKA MCCULLOCHILLE OLISI KERROTTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. TÄSSÄ MÄÄRITETTYJEN EHTOJEN LISÄKSI MCCULLOCH EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN TÄMÄN SIVUSTON SISÄLTÄMISTÄ VIRHEISTÄ, EPÄTARKKUUKSISTA, LAIMINLYÖNNEISTÄ TAI MUISTA PUUTTEISTA TAI SEN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN EPÄAJANMUKAISUUDESTA TAI EPÄAITOUDESTA. TÄMÄ KORVAUSVELVOLLISUUDEN RAJOITUS KOSKEE MYÖS KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SIVUSTOJA.


Oikeudenkäyttöalue

MCCULLOCH hallitsee, ylläpitää ja hallinnoi tätä Sivustoa Ruotsin toimitiloistaan. MCCULLOCH ei esitä, että tämän Sivuston materiaalit ovat sopivia tai käytettävissä Ruotsin ulkopuolella. Sivuston käyttö alueilla, joissa Sivuston sisältö on laitonta, on kiellettyä. Jos käytät Sivustoa Ruotsin ulkopuolelta, olet vastuussa kaikkien paikallisten lakien noudattamisesta. Tämä Sopimus on Ruotsin lainsäädännön alainen. Sen ristiriidassa olevia lakeja koskevat määräykset eivät koske tätä Sopimusta. Kaikissa tätä Sopimusta koskevissa kiistoissa ensisijainen tuomioistuin on Tukholman raastuvanoikeus.


Tämä asiakirja on päivietty viimeksi 09/03/11.

Yksityisyydensuoja

Yksityisyydensuojalauseke selventää McCullochin yksityisyyssitoumuksen periaatteet. Seuraavassa kerromme sivustomme tietojenkeruusta ja välityskäytännöistä; www.mcculloch.biz. McCulloch haluaa antaa sinulle mahdollisuuden kontrolloida henkilökohtaisia tietojasi mahdollisimman paljon. Meille on tärkeää, että sivustollamme käyminen tuntuu sinusta turvalliselta. Joskus tarvitsemme kuitenkin tietoja sinusta. Kaikkia meille antamiasi henkilökohtaisia tietoja, mukaan lukien sähköpostiosoitteesi, käytetään seuraavasti. Jos annat meille henkilökohtaisia tietojasi, jotta me voimme lähettää sinulle tietoja, kuten esitteitä, tuoteluetteloita tai vastaavia, keräämme ja tallennamme antamasi tiedot. Tietojen avulla voimme toimittaa sinulle pyytämäsi tiedot. Emme myy mitään sinua koskevia kerättyjä tai tallennettuja tietoja. Internetsivusto voi sisältää linkkejä, jotka johtavat muille kuin McCullochin sivustoille. McCulloch ei vastaa näiden sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä.

Tilastot ja evästeet

McCulloch kerää myös joitakin tietoja tietokoneestasi ja sen ohjelmistoista. Näihin tietoihin voivat kuulua: IP-osoite, käytetty selain, käyttöjärjestelmä, verkkoalue, käyttöajankohta ja niiden internetsivustojen osoitteet, joilla olet vieraillut. Näitä tietoja käytetään palvelun toimintaan, palvelun tason ylläpitämiseen, sivuston käyttöä koskeviin yleisiin tilastoihin sekä auttamaan meitä kehittämään ja julkaisemaan sinua parhaiten palvelevia tietoja ja tuomaan sivustomme rajoitetut sisällöt ulottuvillesi. McCulloch kerää myös tietoa siitä, millä sivuilla asiakkaat käyvät sivuston sisällä. Nämä vierailutiedot identifioidaan vain erillisellä ID-numerolla, eikä niitä koskaan yhdistetä henkilökohtaisiin tietoihin. Asiakkaan koneelle asetetaan eväste (jos asiakas on sallinut evästeet) sivulla vierailun yhteydessä tai katsotaan, onko asiakas käynyt sivulla aikaisemmin. Yksi evästeiden käyttötarkoitus on yllä mainittujen vierailutilastojen kerääminen.

Yksityisyydensuoja

McCULLOCH arvostaa yritystä ja sen tuotteita kohtaan osoittamaasi kiinnostusta. Suosittelemme painokkaasti, että luet huolellisesti tämän Yksityisyydensuojalausekkeen ennen tämän sivuston tai sen alasivustojen (yhdessä "Sivusto") käyttöä.
Yksityisyydensuojalausekkeessa määritetään, mitä tietoja Husqvarna AB (publ)/McCULLOCH tai sen konserniyhtiöt, tytäryhtiöt tai haaraliikkeet (yhdessä McCULLOCH) tai kolmannet osapuolet McCULLOCHin puolesta keräävät Sivustolta ja miten henkilötietojasi suojataan. Jos et hyväksy Yksityisyydensuojalausekettamme, ei sinun pidä käyttää Sivustoa. Yksityisyydensuojalauseketta voidaan muuttaa aika-ajoin, joten sinun pitää tarkistaa ne ajoittain.

Yleistä

Huomaa, että voidaksesi osallistua tiettyihin toimintoihimme ja käyttää tiettyjä tuotteitamme ja palvelujamme, on välttämätöntä, että ilmoitat tiedot, joista sinut voit tunnistaa, kuten sähköpostiosoitteesi, nimesi, postiosoitteesi, puhelinnumerosi ja henkilötunnuksesi (”Henkilötietosi”) tietyissä Sivuston osissa. Siksi sinun on täysin ymmärrettävä ja yksiselitteisesti hyväksyttävä sellaisten Henkilötietojen käyttö ja siirto tässä Yksityisyydensuojalausekkeessa määritettyjen ehtojen mukaisesti.

Henkilötietojen ja muiden käyttäjätietojen kerääminen ja käyttö

McCULLOCHille luovuttamiasi tietoja suojaavat Ruotsin ja Euroopan tietosuojalainsäädäntö. McCULLOCH tallentaa Henkilötietosi ja hallitsee niitä voidakseen auttaa sinua tuotteidemme ja/tai verkkopalvelujemme käytössä. Jos annat meille Henkilötietoja vastaanottaaksesi meiltä tietoja – esimerkiksi esitteitä, luetteloita – me keräämme ja tallennamme antamasi tiedot. Näiden tietojen avulla voimme täyttää tietopyyntösi. Tiedot tallennetaan kohtuullisen turvalliseen ja suojattuun ympäristöön niin pitkäksi aikaa kuin McCULLOCH uskoo, että ne voivat olla tarpeellisia viestinnässä kanssasi. Jos haluat poistaa kaikki tietosi tai osan niistä, ota yhteyttä Husqvarnaan: kyselyt@husqvarna.fi. McCULLOCH voi pyytää sinulta lisää ei-pakollisia tietoja parantaakseen asiakkaidensa tuntemusta, tehdäkseen suoramainontaa tai kutsuakseen sinua kilpailuihin. Vastaaminen tällaisiin lisätietopyyntöihin on vapaaehtoista. McCULLOCH kerää myös ei-henkilökohtaisia tietoja Sivuston käytöstä. Näitä tietoja kerätään kollektiivisesti ja vain sisäisiä tarkoituksia varten, jotta voimme parantaa verkkopalvelujamme ja tukea Sivustolla käyntiäsi. McCULLOCH voi yhdistää näitä tietoja Henkilötietoihin nähdäkseen, ketkä käyttäjät käyttävät mitäkin materiaaleja, mikä auttaa meitä parantamaan Sivustoa. McCULLOCH ei tietoisesti kerää henkilötietoja alle 18-vuotiailta henkilöiltä, eikä sivustoamme ole tarkoitettu heille. Neuvomme vanhempia ja huoltajia seuraamaan aktiivisesti lasten toimintaa verkossa.

Henkilötietojen siirto

McCULLOCH ei luovuta tai siirrä (muuta kuin reititystarkoituksessa) Sivustolla ilmoittamiasi tietoja millekään kolmannelle osapuolelle paitsi, (a) kun annat siihen suostumuksesi; (b) kun laki tai oikeuden määräys edellyttää sitä; (c) McCULLOCHin oikeuksien tai omaisuuden suojaamiseksi; (d) muiden Sivuston käyttäjien henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamiseksi; (e) henkilöille tai yhtiöille, joiden kanssa McCULLOCHilla on sopimus Sivuston tai liiketoimintamme sisäisten toimintojen tekemisestä; tai (f) uskomme hyvillä perusteilla, että ne ovat sellaisen lain tai sitovan sopimuksen alaisia, joka takaa Henkilötietojen reilun käsittelyn ja riittävän suojaamisen periaatteet. McCULLOCH varaa oikeuden harkintansa mukaan ottaa yhteyttä asiaankuuluvaan viranomaiseen, jos se huomaa toimintaa, joka voi olla laitonta tai rikkoa McCULLOCHin käyttöehtoja.

Evästeet

Sivusto voi käyttää niin sanottuja ”evästeitä”. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sisältävät verkkosivuston tietokoneelle tallentamia tietoja. Ne auttavat meitä tarjoamaan Sivustolla lisätoimintoja sekä analysoimaan Sivuston käyttöä. Evästeitä on kahdenlaisia: Toisia käytetään "muistamaan" erilaisia tietoja, kuten käyttäjätunnus ja salasana, ja niitä pidetään tietokoneella siihen asti, kunnes päätät ”kirjautua ulos” palvelusta. Tällaisia evästeitä tallennetaan tietokoneelle vain, jos valitset "Älä kysy käyttäjätunnustani tai salasanaa jatkossa".

Toinen tyyppi on niin sanottu istuntoeväste. Sillä seurataan esimerkiksi sitä, minkä kielen olet valinnut sivustolla. Sivustolla käynnin aikana tällaiset evästeet tallennetaan tilapäisesti tietokoneen muistiin. Istuntoevästettä ei yleensä tallenneta pitkäksi aikaa tietokoneelle, ja yleensä se poistetaan, kun suljet selaimen. Näiden evästeiden käytöllä McCULLOCH toivoo voivansa paremmin kohdistaa asiaankuuluvat tiedot kävijöille.

Jos et halua hyväksyä McCULLOCHin evästeiden käyttöä, on useimmissa selaimissa mahdollista säätää asetuksia niin, että selain torjuu evästeet. Tämä voi kuitenkin rajoittaa Sivuston toimintoja ja hyödyllisyyttä.

Laatu

McCULLOCH sitoutuu varmistamaan kohtuullisilla toimenpiteillä, että keräämämme Henkilötiedot ovat tarkkoja, täydellisiä ja ajan tasalla. Sinun velvollisuutesi on kuitenkin ilmoittaa vain tarkkoja, täydellisiä ja ajan tasalla olevia Henkilötietoja, kun niitä kerätään. Mikäli myöhemmin huomaat, että hallussamme olevat Henkilötiedot eivät ole tarkkoja, täydellisiä tai ajan tasalla, korjaamme ne kohtuullisilla toimenpiteillä saatuamme sinulta kirjallisen ilmoituksen asiasta.

Turvallisuus

Vaikka McCULLOCH ei voi taata, ettei luvatonta käyttöä koskaan esiinny, voit luottaa siihen, että McCULLOCH pyrkii huolellisesi ylläpitämään Henkilötietojesi turvallisuutta ja estämään niiden luvattoman käytön sopivalla tekniikalla ja sisäisillä menettelyillä.

Muut verkkosivustot

Sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille. McCULLOCH ei valvo sellaisten kolmansien osapuolien verkkosivustojen, jotka voivat olla linkitettyjä Sivustoon, sisältöä tai yksityisyydensuojakäytäntöä eikä ole vastuussa niistä. Tällaiset verkkosivustot voivat sijoittaa omia evästeitään tietokoneellesi ja/tai kerätä ja käsitellä henkilötietojasi eri tavoilla. Suosittelemme, että tutustut tällaisten kolmansien osapuolien verkkosivustojen yksityisyydensuojakäytäntöihin, ennen kuin käytät sivustoja.

Muutokset

McCULLOCH varaa oikeuden, oman harkintansa mukaan, muuttaa, lisätä tai poistaa minkä tahansa tämän Yksityisyydensuojalausekkeen osan koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Muutokset tähän Yksityisyydensuojalausekkeeseen tulevat voimaan, kun ne julkaistaan Sivustolla. Jos jatkat Sivuston käyttöä sen jälkeen, kun mikä tahansa muutos tähän Yksityisyydensuojalausekkeeseen on julkaistu, sinun katsotaan hyväksyneen kyseiset muutokset.

Tämä Yksityisyydensuojalauseke on päivitetty viimeksi 09/03/11

Käyttöehdot

McCulloch-internetsivustolla olevat tiedot olivat paikkansapitäviä silloin, kun ne päivitettiin sivulle. McCulloch ei kuitenkaan vastaa tiedoista, linkeistä tai muusta tiedosta, joka on saatu suorasti tai epäsuorasti McCulloch-internetsivustolta eikä ota vastuuta mistään McCulloch-sivustolla olevista epätarkkuuksista tai puuttuvista tiedoista. Kaikki tiedot annetaan ja niitä voi käyttää siinä ymmärryksessä, ettei McCulloch vastaa menetyksistä, vastuusta, vahingoista tai kuluista, jotka ilmenevät kokonaan tai osittain, suorasti tai epäsuorasti sivustolla kävijän tai muun henkilön tämän tiedon käyttämisestä tai siihen luottamisesta.

Tekijänoikeudet

Internetsivuston sisältö on tekijänoikeuksien suojaama Copyright © 2006 Husqvarna AB (julk.) (tai sen tytäryhtiöt ja/tai sen lisenssinhaltijat), SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivustolla esitettyjä tietoja, mukaan lukien tekstiä, kuvia ja ääntä, ei saa, muuten kuin yksityistarkoituksiin tai jos niin muuten ilmaistaan, kopioida, siirtää, jakaa tai säilyttää ilman Husqvarna AB:n (julk.) etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Internetsivuston sisällön muuttaminen on ehdottomasti kielletty. Internetsivustolla on kuvia, joiden tekijänoikeudet kuuluvat niiden omistajille.

Tavaramerkit

Ellei muuten ilmoiteta, internetsivustolla olevat tavaramerkit, yrityslogot ja symbolit ovat Husqvarna AB:n (julk.) (tai sen tytäryhtiöiden) omaisuutta tavaramerkkioikeuden perusteella.

Ei takuita

SIVUSTOLLA OLEVAT TIEDOT ON ILMOITETTU "SELLAISENAAN". McCulloch EI OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA MILLEKÄÄN OSAPUOLELLE TAI MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI SEURAUKSENA KOITUNEISTA TÄMÄN INTERNETSIVUSTON TAI MUUN LINKITETYN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ KOITUVISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI MENETETYT VOITOT, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, OHJELMIEN TAI MUUN KÄYTTÄJÄN TIETOJENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TAI MUUHUN LIITTYVÄN TIETOAINEISTON MENETTÄMINEN, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA SELKEÄSTI KERROTAAN. McCulloch ei vastaa mistään muusta sivustosta, jolle käyttäjällä on pääsy tämän sivuston kautta. Tällaisten linkkien tarkoituksena on ainoastaan olla käyttäjän apuna, eikä tämä tarkoita, että McCulloch ottaa mitään vastuuta näiden sivustojen sisällöstä. Lisäksi on käyttäjän vastuulla varmistaa, että käytetyt sivut eivät sisällä viruksia, matoja, troijalaisia ja muita haitallisia ohjelmia. Sivuston tiedoissa voi olla teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Internetsivustolla olevia tietoja voidaan muuttaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta tai velvoitetta. Internetsivustolla julkaistavissa tiedoissa voi olla viittauksia tai ristiviittauksia McCullochin tuotteisiin, palveluihin jne., jotka eivät ole saatavana käyttäjän kotimaassa. Tällaisen tiedon paikkansapitävyyttä ei voida taata, koska tiedot voivat muuttua. Erityisvaatimukset tai saatavuus ja vastaavat viittaukset eivät tarkoita, että McCulloch aikoo julkaista tällaisia tuotteita, palveluita jne. käyttäjän kotimaassa. Tuotteiden ja palvelujen saatavuuteen liittyvissä kysymyksissä pyydämme kääntymään paikallisen jälleenmyyjän puoleen.

Internetsivustolla saatavana olevat ohjelmistot

Kaikki internetsivustolta ladattavissa olevat ohjelmistot ("Ohjelmistot") ovat Husqvarna AB:n (julk.) (sen tytäryhtiöiden) ja/tai sen toimittajien tekijänoikeuksien alaisia. Ohjelmistojen käyttöön vaikuttavat loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehdot, jotka täydentävät Ohjelmistoja tai sisältyvät niihin ("Lisenssisopimus"). Ellei Lisenssisopimuksessa muuten määritellä, Ohjelmistot ovat ladattavissa vain loppukäyttäjien käyttöön. Kaikki Ohjelmistojen kopiointi ja uudelleenjakaminen, joka ei noudata Lisenssisopimusta, voi johtaa siviili- tai rikosoikeudellisiin rangaistuksiin. EDELLÄ MAINITTUUN RAJOITTUMATTA OHJELMISTOJEN KOPIOINTI MILLEKÄÄN MUULLE PALVELIMELLE TAI MUUHUN KOHTEESEEN LISÄKOPIOINTIA JA UUDELLEENJAKAMISTA VARTEN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY. OHJELMISTOT TAATAAN VAIN LISENSSISOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAISESTI. MUUTEN KUIN LISENSSISOPIMUKSESSA TAATUN MUKAISESTI McCulloch LUOPUU VAATIMUKSISTAAN KAIKKIIN OHJELMISTOIHIN LIITTYVIIN TAKUISIIN JA EHTOIHIN MUKAAN LUKIEN KAIKKI VIITATUT MYYNTIKELPOISUUDEN TAKUUT JA EHDOT, SOPIMINEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUS JA LOUKKAMATTOMUUS.

Kommentit, kysymykset tai ehdotukset

Huomaa, että kaikkia tietoja, pyytämättä annettuja ehdotuksia, ideoita ja muita esityksiä pidetään ei-luottamuksellisina ja ilman patenttioikeutta olevina. McCulloch saa rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden käyttää, kopioida, esittää, esitellä, muokata, lähettää ja jakaa materiaaleja tai tietoja, jotka sille lähetetään. McCulloch saa vapaasti käyttää mitä tahansa ideoita, konsepteja, tietoja tai tekniikoita, joita sille lähetetään, mihin tahansa tarkoitukseen.

Käyttöehdot

McCulloch arvostaa yritystämme ja sen tuotteita kohtaan osoittamaasi kiinnostusta. Suosittelemme painokkaasti, että luet nämä Käyttöehdot huolellisesti ennen Sivuston käyttöä. Käyttämällä Sivustoa hyväksyt Ehdot.


Yleistä

Tätä sivustoa tai sen alasivustoja (yhdessä "Sivusto") julkaisee Husqvarna AB (publ)/MCCULLOCH tai sen konserniyhtiöt, tytäryhtiöt tai haaraliikkeet (yhdessä MCCULLOCH). Sivuston käyttöä koskee oikeudellisesti sitova sinun ja MCCULLOCHin välinen sopimus (”Sopimus”). Seuraavassa on kerrottu Sopimuksen ehdot (”Ehdot”). Käyttämällä Sivustoa ilmoitat, että olet lukenut ja ymmärtänyt Ehdot ja niihin liittyvät asiakirjat ja hyväksyt ne. On tärkeää lukea Ehdot huolellisesti. Jos et hyväksy Ehtoja ja kaikkia niihin liittyviä asiakirjoja, sinun ei pidä käyttää Sivustoa.


Käyttöoikeus

Tämän Sopimuksen Ehtojen mukaisesti MCCULLOCH myöntää sinulle ei-yksinoikeudella ei-siirrettävän, rajoitetun oikeuden käyttää ja näyttää tätä Sivustoa ja siinä olevaa aineistoa. Sitoudut siihen, ettet häiritse tai yritä häiritä Sivuston toimintaa millään tavalla. MCCULLOCH valtuuttaa sinut katsomaan ja lataamaan tietoja ("Aineisto") Sivustolta vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, jollei <a href="http://newsroom.husqvarna.com/">MCCULLOCHin sosiaalisen sisällön uutishuoneessa</a> toisin nimenomaisesti mainita. Tämä valtuutus ei siirrä oikeuksia Aineistoon eikä Aineiston kopioihin ja sitä koskevat seuraavat rajoitukset: 1) sinun on säilytettävä kaikissa lataamissasi Aineiston kopioissa kaikki Aineiston sisältämät tekijänoikeuksia ja muita omistusoikeuksia koskevat imoitukset; 2) et saa muuttaa Aineistoa millään tavalla tai toisintaa sitä tai julkisesti näyttää, esittää tai jaella tai muuten käyttää tai välittää mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen; ja 3) saat siirtää Aineistoa kenelle tahansa toiselle henkilölle vain, jos ilmoitat heille näistä Ehdoista seuraavat velvollisuudet ja he hyväksyvät ne. Sitoudut noudattamaan kaikki lisärajoituksia, joita Sivustolla julkaistaan, kun sitä mahdollisesti aika-ajoin päivitetään.


Käyttäjän takuut

Esität ja takaat, että käytät tätä Sivustoa näiden Ehtojen, mukaan lukien tämän Sopimuksen mukaiset lait ja määräykset, mukaisesti ja noudatat kaikkia Sivuston nykyisiä ja tulevia periaatteita ja sääntöjä. Sitoudut siihen, että sivustoa käyttäessäsi et: (a) lähetä roskapostia tai ei-toivottuja viestejä; (b) esitä olevasi MCCULLOCH tai joku muu tai anna kolmannen osapuolen esittää olevansa sinä; (c) väärennä otsikkoja tai muuten käsittele tunnistimia peittääksesi Sivuston kautta siirretyn sisällön alkuperän; (d) esitä harhaanjohtavasti suhdettasi johonkin henkilöön tai yhteisöön; (e) toimi tavalla, joka vaikuttaa kielteisesti muiden käyttäjien mahdollisuuksiin käyttää Sivustoa; (f) riko soveltuvia lakeja, (g) lähetä tai siirrä aineistoa, joka millään tavalla loukkaa toisten oikeuksia tai on laitonta, loukkaavaa, kiihottavaa, rahvaanomaista tai muuten epähienoa tai sisältää tuotteiden tai palvelujen mainontaa tai (h) kerää tai tallenna tietoja muista käyttäjistä, jos he eivät sitä erityisesti valtuuta.


Yksityisyydensuoja

Tietoja MCCULLOCHn yksityisyydensuojakäytännöstä ja henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä on MCCULLOCHn <a href="http://www.MCCULLOCH.com/uk/privacy-notice/">Yksityisyydensuojalausekkeessa</a>. Hyväksyt, että tietojasi ja henkilötietojasi käytetään MCCULLOCHin yksyityisyydensuojakäytännön mukaisesti.


Muutokset

MCCULLOCH varaa oikeuden, oman harkintansa mukaan, muuttaa, lisätä tai poistaa minkä tahansa tämän Sopimuksen osan koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Muutokset tähän Sopimukseen tulevat voimaan, kun ne julkaistaan Sivustolla. Jos jatkat Sivuston käyttöä sen jälkeen, kun mikä tahansa muutos tähän Sopimukseen on julkaistu, sinun katsotaan hyväksyneen kyseiset muutokset.


Immateriaalioikeudet

Hyväksyt, että kaikki immateriaalioikeudet (mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeudet, patentit, tietotaito, luottamukselliset tiedot, tietokantaoikeudet ja oikeudet tavaramerkkeihin ja malleihin riippumatta siitä, onko ne rekisteröity) Sivustolla kuuluvat MCCULLOCHille ja sen lisenssinantajille. Kaikki sellaisten MCCULLOCHille kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä aiheutuvat immateriaalioikeudet ja goodwill kuuluvat MCCULLOCHille. Tämä Sivusto, kaikki Aineisto mukaan lukien, on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten suojaama. Sitoudut noudattamaan kaikkia tekijänoikeuslakeja maailmanlaajuisesti tämän Sivuston, kaikki Aineisto mukaan lukien, käytössä ja estämään Aineiston luvattoman kopioinnin. MCCULLOCH ei myönnä sinulle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia minkään patentti-, malli-, tavaramerkki-, tekijänoikeus- tai liikesalaisuuslain perusteella. Hyväksyt, että sinulla ei ole, ja mikään näissä Ehdoissa ei anna sinulle, oikeutta käyttää MCCULLOCHin tavaramerkkejä, kauppanimiä, palvelumerkkejä, logoja, toimialuenimiä tai muita merkkiominaisuuksia muuten kuin mitä MCCULLOCHin <a href="http://www.MCCULLOCH.com/uk/MCCULLOCH-trademarks/">tavaramerkkiluettelossa</a> nimenomaisesti todetaan. Huomaa, että kaikki tiedot, ei-tilatut ehdotukset, ideat ja muut lähetykset katsotaan ei-luottamuksellisiksi ja suojaamattomiksi. Lähettämällä tietoja tai aineistoa, paitsi patenttitietoilmoitus-muodossa kuten se kuvataan MCCULLOCHin ei-tilattuja ideoita koskevissa periaatteissa, annat MCCULLOCHille rajoittamattoman, rojaltivapaan, peruuttamattoman ja maailmanlaajuisen lisenssin käyttää, toisintaa, näyttää, suorittaa, muuttaa, lähettää ja jakaa kyseisiä aineistoja tai tietoja ja hyväksyt myös, että MCCULLOCH on vapaa käyttämään mitä tahansa ideaa, konseptia, tietotaitoa tai tekniikkaa, jonka lähetät meille mitä tarkoitusta varten hyvänsä. Lisätietoja on <a href="http://corporate.MCCULLOCH.com/index.php?p=contact&s=legal">MCCULLOCHin ei-tilattuja ideoita koskevissa periaatteissa</a>.


Ohjelmisto

Mikä tahansa ohjelmisto, joka on ladattavisssa tältä sivustolta (”Ohjelmisto”) on MCCULLOCHn ja/tai sen alihankkijoiden tekijänoikeussuojattua omaisuutta. Ohjelmiston käyttö on sen mukana mahdollisesti tulevan tai siihen sisältyvän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen (”Käyttöoikeussopimus”) mukainen. Jollei Käyttöoikeusopimuksesta muuta seuraa, Ohjelmisto annetaan ladattavaksi yksinomaan loppukäyttäjien käyttöä varten.
Mistä tahansa Ohjelmiston toisintamisesta tai edelleenjakelusta, joka ei ole Käyttöoikeussopimuksen mukaista, voi olla siviili- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.
RAJOITTAMATTA EDELLÄ SANOTTUA OHJELMISTON KOPIOINTI TAI TOISINTAMINEN MILLEKÄÄN TOISELLE PALVELIMELLE TAI MIHINKÄÄN MUUHUN SIJAINTIIN MYÖHEMMIN TOISINNETTAVAKSI TAI EDELLEENJAETTAVAKSI NIMENOMAISESTI KIELLETÄÄN. OHJELMISTO TAATAAN, MIKÄLI LAINKAAN, KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAISESTI . PAITSI MITÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA TAATAAN, MCCULLOCH TÄTEN KIELTÄÄ KAIKKI TAKUUT JA EHDOT OHJELMISTON SUHTEEN, MUKAAN LUKIEN KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT JA EHDOT KAUPPAKELPOISUUDESTA, TIETTYYN TARKOITUKSEN SOPIVUUDESTA, OMISTUSOIKEUDESTA JA EI-LOUKKAAVUUDESTA.


Muut verkkosivustot

Sinua varten Internet voi sisältää linkkejä Internet-sivustoihin, jotka ovat kolmansien osapuolten omistamia, julkaisemia ja ylläpitämiä. MCCULLOCH ei seuraa tai tarkasta sellaista kolmannen osapuolen sisältöä eikä MCCULLOCH myöskään ole vastuussa sellaisten kolmansien osapuolten sivustojen tarkkuudesta tai luotettavuudesta.


Ulkoiset linkit Sivustolle


MCCULLOCHn on hyväksyttävä kaikki linkit sivustolle, paitsi että MCCULLOCH hyväksyy linkit, joissa: (i) linkki on tekstimuodossa ja sisältää vain nimen "MCCULLOCH" eikä mitään MCCULLOCHn tai sen lisenssinantajien tavaramerkkejä; (ii) linkkiin on linkitetty vain www.MCCULLOCH.com eikä mitään sivuston alaosoitetta; (iii) linkki, kun käyttäjä aktivoi sen, näyttää sivun täydellä ruudulla täysin käsiteltävässä ja navigoitavassa selainikkunassa eikä kehyksessä linkin sisältävässä sivustossa; ja (iv) linkin ulkonäkö, sijainti ja muut ominaisuudet eivat saa antaa väärää vaikutelmaa, että jokin toimija tai sen toiminnat tai tuotteet liittyvät MCCULLOCHan tai ovat jälkimmäisen sponsoroimia, eikä se myöskään saa vahingoittaa tai heikentää MCCULLOCHn tai sen tytäryhtiöiden nimeen ja tavaramerkkeihin liittyvää goodwilliä. MCCULLOCH varaa oikeuden peruuttaa tämän linkin hyväksynnän koska tahansa oman harkintansa mukaan.


Epäsuorien takuiden pois sulkeminen

Vaikka tämän Sivuston tietojen tarkkuus ja sen jatkuva saatavuus on pyritty huolella varmistamaan, MCCULLOCH ei hyväksy mitään vastuuta niistä. AINEISTOSSA VOI OLLA EPÄTARKKUUKSIA JA KIRJOITUSVIRHEITÄ. MCCULLOCH EI TAKAA AINEISTON PAIKKANSAPITÄVYYTTÄ TAI TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MINKÄÄN SIVUSTON KAUTTA NÄYTETYN TAI JULKAISTUN NEUVON, MIELIPITEEN TAI LAUSUNNON LUOTETTAVUUTTA. HYVÄKSYT, ETTÄ SELLAISEEN MIELIPITEESEEN, NEUVOON, LAUSUNTOON, MUISTIOON TAI TIETOON LUOTTAMINEN TAPAHTUU OMALLA RISKILLÄSI. KAIKKI SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISENAAN" JA "SAATAVUUDEN MUKAAN". MCCULLOCH ERITYISESTI KIELTÄÄ KAIKKI MINKÄÄNLAISET ESITYKSET TAI TAKUUT, SUORAT TAI EPÄSUORAT, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEN SOPIVUUDESTA, EI-LOUKKAAVUUDESTA TAI TÄMÄN SIVUSTON TAI SISÄLLÖN TOIMIVUUDESTA. MCCULLOCH EI TAKAA TAI ESITÄ MITÄÄN TÄMÄN SIVUSTON TURVALLISUUDESTA. HYVÄKSYT, ETTÄ KAIKKI LÄHETETYT TIEDOT VOIDAAN SIEPATA. MCCULLOCH EI TAKAA, ETTÄ SIVUSTO TAI PALVELIMET, JOTKA TARJOAVAT SIVUSTON, TAI MCCULLOCHN LÄHETTÄMÄ ELEKTRONINEN VIESTINTÄ EI SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA ELEMENTTEJÄ. KAIKKI SELLAISET ESITYKSET, TAKUUT TAI EHDOT SULJETAAN POIS LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA. TÄMÄ EPÄSUORIEN TAKUIDEN POISSULKEMINEN KOSKEE MYÖS KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOJA. Sivustolla julkaistavat tiedot voivat sisältää viittauksia tai ristiviittauksia sellaisiin MCCULLOCHn tuotteisiin, palveluihin jne. joita ei ole julkaistu tai saatavilla maassasi. Sellaisten tietojen tarkkuutta ei voida taata, erityisesti koska nämä tiedot voivat muuttua, ovat riippuvaisia erityisistä vaatimuksista tai saatavuudesta, ja sellaiset viittaukset eivät merkitse, että MCCULLOCH aikoo julkaista sellaisia tuotteita, palveluita jne. maassasi. Kysy paikalliselta myyjältä täydelliset tiedot sinulle saatavilla tai tilattavissa olevista tuotteista, palveluista jne. MCCULLOCH varaa oikeuden, oman harkintansa mukaan, muuttaa mitä tahansa tuotetta, palvelua jne. tai lisätä tai poistaa sellaisen koska tahansa etukäteen ilmoittamatta.


Korvausvelvollisuuden rajoitus

MISSÄÄN TAPAUKSESSA MCCULLOCH EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SEURAAMUKSELLISISTA, TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄÄMISTÄ, ERITYISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LIIKETOIMINNAN, SOPIMUKSEN, TULOJEN TAI TIETOJEN MENETYKSET TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN SIVUSTON TAI SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ TAI EDELLÄMAINITTUIHIN LIITTYEN TAI NÄISTÄ EHDOISTA TAI NIIHIN LIITTYEN, VAIKKA MCCULLOCHLLE OLISI KERROTTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. TÄSSÄ MÄÄRITETTYJEN EHTOJEN LISÄKSI MCCULLOCH EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN TÄMÄN SIVUSTON SISÄLTÄMISTÄ VIRHEISTÄ, EPÄTARKKUUKSISTA, LAIMINLYÖNNEISTÄ TAI MUISTA PUUTTEISTA TAI SEN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN EPÄAJANMUKAISUUDESTA TAI EPÄAITOUDESTA. TÄMÄ KORVAUSVELVOLLISUUDEN RAJOITUS KOSKEE MYÖS KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOJA.


Oikeudenkäyttöalue

MCCULLOCH hallitsee, ylläpitää ja hallinnoi tätä Sivustoa Ruotsin toimitiloistaan. MCCULLOCH ei esitä, että tämän Sivuston materiaalit ovat sopivia tai käytettävissä Ruotsin ulkopuolella. Sivuston käyttö alueilta, joissa Sivuston sisältö on laitonta, on kiellettyä. Jos käytät Sivustoa Ruotsin ulkopuolelta, olet vastuussa kaikkien paikallisten lakien noudattamisesta. Tämä Sopimus on Ruotsin lainsäädännön alainen. Sen ristiriidassa olevia lakeja koskevat määräykset eivät koske tätä Sopimusta. Kaikissa tätä Sopimusta koskevissa kiistoissa ensisijainen tuomioistuin on Tukholman raastuvanoikeus.


Tämä asiakirja on viimeksi päivitetty 09/03/11.

Alkuun Seuraa Laillisuus