Back

Home

McCulloch tänab teid, et tunnete huvi meie ettevõtte ja toodete vastu. Palun lugege need kasutustingimused ja andmekaitsepõhimõtted enne veebisaidi kasutamist hoolikalt läbi. Selle veebisaidi kasutamisel nõustute tingimustega.

Andmekaitsepõhimõtted

Seda veebisaiti ja selle alamsaite (edaspidi koos: sait) avaldab ja haldab Husqvarna AB (publ)/MCCULLOCH või selle kontserni ettevõtted, tütarettevõtted või filiaalid (edaspidi koos: MCCULLOCH). Saidi kasutamisel sõlmite MCCULLOCHiga õiguslikult siduva lepingu (edaspidi: leping). Lepingu tingimusi kirjeldatakse allpool (edaspidi: tingimused). Selle saidi kasutamisel kinnitate, et olete tingimused ja kõik nendega seotud dokumendid läbi lugenud, neist aru saanud ja nendega nõustunud. Oluline on tingimused hoolikalt läbi lugeda. Kui te tingimuste ja kõigi nendega seotud dokumentidega ei nõustu, ei tohi te saiti kasutada.

Üldist

Arvestage, et mõne meie funktsiooni ja toimingu kasutamiseks ning juurdepääsu saamiseks mõnele tootele ja teenusele tuleb saidi teatud osades esitada andmed, mille alusel teid on võimalik identifitseerida, näiteks e-posti aadress, nimi, postiaadress, telefoninumber ja isikukood (isikuandmed). Seetõttu peate nendes andmekaitsepõhimõtetes kirjeldatud isikuandmete kogumise, kasutamise ja edastamise tingimustest täielikult aru saama ning nendega üheselt nõustuma.

Isikuandmete ja muude kasutajaandmete kogumine ja kasutamine

MCCULLOCHile esitatavad andmed on kaitstud Rootsi ja Euroopa andmekaitseseadustega. Isikuandmeid salvestab ja haldab MCCULLOCH ning neid kasutatakse meie toodete ja/või veebiteenuste kasutamise hõlbustamiseks. Kui soovite meilt saada näiteks brošüüre ja katalooge ja annate meile selleks lisaandmeid, siis need andmed me kogume ja säilitame. Need andmed võimaldavad meil teabenõuet täita. Andmeid säilitatakse mõistlikult turvalises ja kaitstud keskkonnas nii kaua, kuni need MCCULLOCHi arvates teiega suhtlemist parandavad. Kui soovite osa või kõik oma andmed meie registrist eemaldada, pöörduge Husqvarna AB poole [asjakohane posti- ja e-posti aadress]. MCCULLOCH võib küsida teilt mittekohustuslikke lisaandmeid, et parandada oma teadmisi klientide kohta, tegeleda otseturundusega või kutsuda teid kampaaniates osalema. Sellistele teabepäringutele võite soovi korral vastata. MCCULLOCH kogub ka mitteisikustatud teavet meie saidi kasutamise kohta. Andmeid kogutakse koondandmetena ning kasutatakse ainult ettevõtte sees, et aidata parandada teie veebikogemust ja et saidi külastamine oleks lihtsam. MCCULLOCH võib siduda selle teabe kasutaja isikuandmetega, et määrata, millised kasutajad millisele materjalile juurde pääsevad, ning nii saiti parandada. MCCULLOCH ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 18-aastaste laste kohta ja see veebisait ei ole ka neile suunatud. Soovitame lapsevanematel ja hooldajatel tunda aktiivset huvi lapse tegemiste ja huvide vastu veebis.

Isikuandmete edastamine

MCCULLOCH ei edasta isikuandmeid, mida te saidi kaudu esitanud olete (peale marsruutimise jaoks vajaliku) kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui (a) te olete selleks nõusoleku andnud; (b) seda nõuab seadus või kohtuotsus; (c) see on vajalik MCCULLOCHi õiguste ja vara kaitseks; (d) see on vajalik teiste saidi kasutajate isikuandmete kaitseks; (e) tegemist on isikute või ettevõtetega, kellega MCCULLOCH on sõlminud lepingu sisetoimingute tegemiseks saidil või meie ettevõttes; või (f) meil on põhjust arvata, et nende kohta kehtib seadus, siduv kava või leping, mis toetab isikuandmete õiglase töötlemise ja piisava kaitse põhimõtteid. MCCULLOCH jätab endale õiguse pöörduda enda äranägemisel asjaomase asutuse poole, kui märkab võimalikke ebaseaduslikke või MCCULLOCHi kasutustingimustega vastuolus olevaid tegevusi.

Küpsised

The Site may use a technology called “cookies”. Cookies are small text files containing information that are saved on your computer by the webpage that you are visiting. They are used to help provide additional functionality to the Site and to help us analyze Site usage. There are two kinds of cookies:One kind is used for "remembering" information such as your username and password and is stored on your computer for as long as you decide to not "log out" of this subscription service. If you don't use the function "Don't ask for my username and password in the future" such cookies will never be stored on your computer.

The other kind is a so called session cookie. It is used to keep track of, for example, which language you have chosen on the webpage. During the time you visit a site, such cookies are saved temporarily in the memory of your computer. A session cookie is not stored for a long time on your computer and usually disappears when you close your web browser. By using such cookies, MCCULLOCH hopes to better target relevant information to our visitors.

If you do not wish to accept MCCULLOCH ‘suse of cookies, most browsers allow you to configure your browser to reject cookies by modifying your browser settings. However, this might limit functionality and your benefit of the Site.

Kvaliteet

MCCULLOCH teeb mõistlikkuse piires kõik endast oleneva, et tagada teilt kogutavate isikuandmete täpsus, täielikkus ja ajakohasus. Teie kohustus on esitada üksnes selliseid isikuandmeid, mis on kogumise hetkel täpsed, täielikud ja ajakohased. Kui peaksite hiljem avastama, et meie käes olevad isikuandmed ei ole täpsed, täielikud ja ajakohased, teeme pärast teilt vastava teatise saamist mõistlikud toimingud isikuandmete parandamiseks.

Turvalisus

Kuigi MCCULLOCH ei saa tagada, et andmetele pole võimalik saada volitamata juurdepääsu, kannab MCCULLOCH hoolt selle eest, et teie isikuandmed oleksid kaitstud ja volitamata juurdepääs nendele välistatud, kasutades selleks mõistlikkuse piirides sobivat tehnoloogiat ja ettevõttesiseseid protseduure.

Muud veebilehed

Sait võib sisaldada linke kolmandate poolte veebilehtedele. MCCULLOCH ei kontrolli ega vastuta saidil linkidena viidatud kolmandate isikute veebilehtede sisu ega andmekaitsepõhimõtete eest. Need veebilehed võivad salvestada teie arvutisse oma küpsiseid ja/või koguda ja töödelda isikuandmeid muul viisil. Palume teil enne kolmandate isikute veebilehtede kasutamist tutvuda nende andmekaitsepõhimõtetega.

Muudatused

MCCULLOCH jätab endale õiguse neid andmekaitsepõhimõtteid oma äranägemisel igal ajal ja ilma ette teatamata osaliselt või täielikult muuta, täiendada või lühendada. Nende andmekaitsepõhimõtete muudatused jõustuvad nende avaldamise hetkel sellel saidil. Kui kasutate saiti pärast nende andmekaitsepõhimõtete muudatuste avaldamist edasi, loetakse teid nende muudatustega nõustunuks.

Tingimused

Üldist

Seda veebisaiti ja selle alamsaite (edaspidi koos: sait) avaldab ja haldab Husqvarna AB (publ)/MCCULLOCH või selle kontserni ettevõtted, tütarettevõtted või filiaalid (koos MCCULLOCH). Saidi kasutamisel sõlmite MCCULLOCHiga õiguslikult siduva lepingu (edaspidi: leping). Lepingu tingimusi kirjeldatakse allpool (edaspidi: tingimused). Selle saidi kasutamisel kinnitate, et olete tingimused ja kõik nendega seotud dokumendid läbi lugenud, neist aru saanud ja nendega nõustunud. Oluline on tingimused hoolikalt läbi lugeda. Kui te tingimuste ja kõigi nendega seotud dokumentidega ei nõustu, ei tohi te saiti kasutada.

Litsents

MCCULLOCH annab teile selles lepingus sätestatud tingimustel mitteeksklusiivse, mitteedasiantava, piiratud õiguse saidile ja sellel olevatele materjalidele juurdepääsemiseks, kasutamiseks ja kuvamiseks. Te nõustute, et ei sega saidi tööd mitte mingil viisil ega püüa seda ka teha. MCCULLOCH annab teile õiguse saidil olevat teavet (edaspidi: materjalid) vaid isikliku, mitteärilise kasutamise eesmärgil vaadata ja alla laadida, välja arvatud juhul, kui Husqvarna sotsiaalmeedia uudisruumis on selgelt teisiti öeldud. Selle volitusega ei anta edasi materjalide ja nende koopiate omandiõigust, vaid kehtivad järgmised piirangud: 1) peate säilitama kõigis alla laaditud materjalide koopiates kõik autoriõiguse ja muude omandiõigustega seotud märkused; 2) materjale ei tohi ühelgi viisil muuta ega reprodutseerida, avalikult välja panna, esitada, levitada või muul viisil kasutada, avalikul või kommertseesmärgil edasta; ning 3) materjale ei tohi edasi anda teistele isikutele, välja arvatud juhul, kui teavitate neid käesolevatest tingimustest tulenevatest kohustustest ning nemad nõustuvad nende kohustustega. Nõustute järgima kõiki lisapiiranguid, mida saidil kirjeldatakse, sest neid võidakse aeg-ajalt muuta.

Kasutaja garantiid

Kinnitate, et kasutate saiti vastavalt käesolevatele tingimustele, sealhulgas selles lepingus osutatud seadustele ja sätetele ning järgite saidi kõiki olemasolevaid ja tulevasi põhimõtteid ja eeskirju. Nõustute, et ei kasuta saiti järgmisel eesmärgil: (a) rämpsposti või soovimatute kirjade edastamiseks; (b) esinema MCCULLOCHi esindaja või kellegi teisena või lubama kolmandatel isikutel esineda endana; (c) moonutada või muul viisil manipuleerida identifikaatoreid eesmärgiga moonutada saidi kaudu edastatud sisu päritolu; (d) esitama moonutatud kujul oma seost mõne isiku või asutusega; (e) tegutsema viisil, mis mõjutab negatiivselt kasutaja võimet saiti kasutada; (f) osalema tegevustes, millega rikutakse kehtivat seadust, (g) postitama või edastama materjale, millega rikutakse mis tahes viisil teiste isikute õigusi või mis on ebaseaduslikud, solvavad, laimavad, vulgaarsed või muul viisil ebasoovitavad või mis sisaldavad reklaami või soovitusi toodete või teenuste kohta või (h) koguma ja salvestama teiste kasutajate isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui need kasutajad on teid selleks volitanud.

Andmekaitse

Teavet MCCULLOCHi andmekaitsetavade ja isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta leiate MCCULLOCHi andmekaitsepõhimõtetest. Nõustute sellega, et teie andmeid ja isikuandmeid kasutatakse vastavalt MCCULLOCHi andmekaitsepõhimõtetele.

Muudatused

MCCULLOCH jätab endale õiguse seda lepingut oma äranägemisel igal ajal ja ilma ette teatamata osaliselt või täielikult muuta, täiendada või lühendada. Selle lepingu muudatused jõustuvad nende avaldamise hetkel sellel saidil. Kui kasutate saiti pärast selle lepingu muudatuste avaldamist edasi, loetakse teid nende muudatustega nõustunuks.

Intellektuaalomandi õigused

Mõistate ja nõustute sellega, et kõik intellektuaalomandi õigused (sh autoriõigus, patendid, oskusteave, konfidentsiaalne teave, andmebaasiõigused ning registreeritud ja registreerimata kaubamärgi- ja disainiõigused) kuuluvad MCCULLOCHile või selle litsentsiaaridele. Kõik maine ja intellektuaalomandi õigustega seotud õigused, mis tulenevad MCCULLOCHi selliste intellektuaalomandi õiguste kasutamisest, kuuluvad MCCULLOCHile. See sait koos kõigi materjalidega on kaitstud ülemaailmsete autoriõiguste seaduste ja lepingusätetega. Saidi kasutamisel nõustute kogu maailmas täitma kõiki autoriõiguste seadusi, mis kehtivad sealhulgas kõigi materjalide kohta, ning vältima materjalide volitamata kopeerimist. MCCULLOCH ei anna teile ühegi patendi-, disaini-, kaubamärgi-, autoriõiguse või ärisaladuse alase seaduse alusel ühtegi otsest ega kaudset õigust. Mõistate ja nõustute sellega, et te ei kasuta ning need tingimused ei anna teile ka õigust kasutada MCCULLOCHi kaubamärke, ärinimesid, teenindusmärke, logosid, domeeninimesid ega muid eristuvaid kaubamärgiomadusi, mis on selgelt kirjeldatud MCCULLOCHi kaubamärgiloendis. Arvestage, et kogu teavet, omaalgatuslikke soovitusi, ideid ja muud edastatud teavet ei käsitleta konfidentsiaalsena ja neid ei kaitse autoriõigus. Saates meile teavet või materjale, välja arvatud patendiinfo deklaratsioonina, nagu on kirjeldatud omaalgatuslike ideede käitlemise põhimõtetes, annate MCCULLOCHile piiramatu, tasuta, tagasivõtmatu ja ülemaailmse litsentsi sellist materjali või teavet kasutada, reprodutseerida, kuvada, esitada, muuta, edastada ja levitada ning nõustute ka, et MCCULLOCH võib kasutada vabalt kõiki ideid, kontseptsioone, oskusteavet ja tehnikat, mille meile mis tahes eesmärgil saadate. Lisateabe saamiseks lugege Husqvarna põhimõtteid, mis käivad omaalgatuslike ideede käitlemise kohta.

Tarkvara

Any software that may be available to download from this web site (the “Software”) is the copyrighted work of MCCULLOCH and/or its suppliers.

Use of the Software is governed by the terms of the end user license agreement, if any, which accompanies or is included with the Software (”License Agreement”). Unless otherwise follows from the License Agreement the Software is made available for downloading solely for use by end users. Any reproduction or redistribution of the Software not in accordance with the License Agreement may result in civil and criminal penalties.

WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, COPYING OR REPRODUCTION OF THE SOFTWARE TO ANY OTHER SERVER OR LOCATION FOR FURTHER REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION IS EXPRESSLY PROHIBITED.

THE SOFTWARE IS WARRANTED, IF AT ALL, ONLY ACCORDING TO THE TERMS OF THE LICENSE AGREEMENT. EXCEPT AS WARRANTED IN THE LICENSE AGREEMENT, MCCULLOCH HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THE SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT.

Muud veebilehed

MCCULLOCH peab kõik lingid saidile kirjalikult heaks kiitma, välja arvatud järgmistel juhtudel: (i) link on vaid tekstilink, mis sisaldab ainult nime MCCULLOCH ning ei sisalda MCCULLOCHi ega selle litsentsiaaride kaitstud kaubamärke (ii) link osutab üksnes aadressile www.husqvarna.com, mitte selle alamlehtedele; (iii) kui kasutaja lingi aktiveerib, kuvab link lehe täisekraanil täielikult toimivas ja navigeeritavas brauseriaknas, mitte linkival veebisaidil olevas nn raamis; ning (iv) lingi välimus, asukoht ja muud aspektid ei tekita vale muljet, et ettevõte, selle tegevus või tooted on seotud MCCULLOCHiga või nendega, mida MCCULLOCH sponsoreerib ning et need ei kahjustaks ega vähendaks MCCULLOCHi või selle tütarettevõtete nime ja kaubamärkidega seotud mainet. MCCULLOCH jätab endale õiguse see linkidega seotud nõusolek oma äranägemisel igal ajal tagasi võtta.

Välised lingid saidile

MCCULLOCH peab kõik lingid saidile kirjalikult heaks kiitma, välja arvatud järgmistel juhtudel: (i) link on vaid tekstilink, mis sisaldab ainult nime MCCULLOCH ning ei sisalda MCCULLOCHi ega selle litsentsiaaride kaitstud kaubamärke (ii) link osutab üksnes aadressile www.husqvarna.com, mitte selle alamlehtedele; (iii) kui kasutaja lingi aktiveerib, kuvab link lehe täisekraanil täielikult toimivas ja navigeeritavas brauseriaknas, mitte linkival veebisaidil olevas nn raamis; ning (iv) lingi välimus, asukoht ja muud aspektid ei tekita vale muljet, et ettevõte, selle tegevus või tooted on seotud MCCULLOCHiga või nendega, mida MCCULLOCH sponsoreerib ning et need ei kahjustaks ega vähendaks MCCULLOCHi või selle tütarettevõtete nime ja kaubamärkidega seotud mainet. MCCULLOCH jätab endale õiguse see linkidega seotud nõusolek oma äranägemisel igal ajal tagasi võtta.

Kaudse garantii välistamine

Although care has been taken to ensure the accuracy of the information on and the continued availability of this Site, MCCULLOCH assumes no responsibility therefore. THE MATERIALS MAY CONTAIN INACCURACIES AND TYPOGRAPHICAL ERRORS. MCCULLOCH DOES NOT WARRANT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE MATERIALS OR THE RELIABILITY OF ANY ADVICE, OPINION, STATEMENT OR OTHER INFORMATION DISPLAYED OR DISTRIBUTED THROUGH THE SITE. YOU ACKNOWLEDGE THAT ANY RELIANCE ON ANY SUCH OPINION, ADVICE, STATEMENT, MEMORANDUM, OR INFORMATION SHALL BE AT YOUR SOLE RISK. ALL CONTENT IS PROVIDED "AS IS" AND "AS AVAILABLE". MCCULLOCH EXPRESSLY DISCLAIMS ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, OR AS TO THE OPERATION OF THIS SITE OR THE CONTENT. MCCULLOCH DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS AS TO THE SECURITY OF THIS WEBSITE. YOU ACKNOWLEDGE ANY INFORMATION SENT MAY BE INTERCEPTED. MCCULLOCH DOES NOT WARRANT THAT THE WEBSITE OR THE SERVERS WHICH MAKE THIS SITE AVAILABLE OR ELECTRONIC COMMUNICATIONS SENT BY MCCULLOCH ARE FREE FROM VIRUSES OR ANY OTHER HARMFUL ELEMENTS. ALL SUCH REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND CONDITIONS ARE EXCLUDED EXCEPT TO THE EXTENT THAT LAW PROHIBITS THEIR EXCLUSION. THIS EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES SHALL ALSO APPLY IN REGARDS TO ANY THIRD PARTY SITE.

Information that is published on the web site may contain references or cross references to MCCULLOCH products, services etc. that are not announced or available in your country. The accuracy of such information cannot be guaranteed, particularly since this information is subject to change, specific requirements or availability and such references do not imply that MCCULLOCH intends to announce such products, services etc. in your country. Contact your local dealer for complete details regarding the products, services etc. which may be available to you and for ordering. MCCULLOCH reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add and/or withdraw any product, service etc. at any time and without giving prior notice.

Vastutuse piiramine

MCCULLOCH EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL OTSESE, KAUDSE, KAASNEVA, HÜVITATAVA, ERI- EGA ETTENÄGEMATUTE KAHJUDE EEST (MUU HULGAS KLIENDI, LEPINGU, KASUMI, ANDMETE, TEABE KAOTAMINE VÕI ÄRITEGEVUSE KATKEMINE), MIS TEKIVAD SELLE SAIDI KASUTAMISEL VÕI SEOSES SELLE SAIDI KASUTAMISEGA VÕI SUUTMATUSEGA SAITI VÕI SELLE SISU KASUTADA VÕI SEOSES NENDE TINGIMUSTEGA, ISEGI KUI MCCULLOCHIT ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST. PEALE SIIN SISALDUVATE TINGIMUSTE EI VASTUTA MCCULLOCH VIGADE, EBATÄPSUSTE, VÄLJAJÄTMISTE EGA MUUDE VIGADE EEST EGA SAIDIL SISALDUVA TEABE ÕIGEAEGSUSE VÕI AUTENTSUSE EEST. VASTUTUSE PIIRAMINE KEHTIB KA KOLMANDATE ISIKUTE SAITIDELE.

Jurisdiktsioon

Seda saiti juhib, opereerib ja haldab MCCULLOCH oma Rootsis asuvatest kontoritest. MCCULLOCH ei vastuta selle eest, kas saidil sisalduvad materjalid on sobivad või kättesaadavad väljaspool Rootsit. Saidi külastamine territooriumilt, kus saidi sisu on ebaseaduslik, on keelatud. Kui külastate saiti väljaspool Rootsit, on teie kohustus tagada kõigi kohalike seaduste järgimine. Sellele lepingule kohaldatakse Rootsi Kuningriigi seadusi ning vastuolude korral on ülimuslikum seadus. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse esimeses astmes Stockholmi linnakohtus.

Algusesse Jälgi meid Kasutustingimused