Back

Home

McCulloch værdsætter din interesse i virksomheden og dens produkter. Vi anmoder og opfordrer på det kraftigste til, at du læser disse betingelser omhyggeligt, før du bruger webstedet. Din brug af webstedet er ensbetydende med, at du har accepteret at være bundet af betingelserne.


Generelt

Dette websted og ethvert under-websted afledt deraf (under ét "webstedet") udgives og vedligeholdes af MCCULLOCH AB (publ)/MCCULLOCH eller deres koncernselskaber, datterselskaber eller uunderafdelinger (under ét MCCULLOCH). Din brug af webstedet er underlagt en juridisk bindende aftale mellem dig og MCCULLOCH ("aftalen"). Nedenstående er aftalens betingelser ("betingelserne"). Ved at bruge webstedet erklærer du at have læst, forstået og accepteret alle betingelserne og alle tilknyttede dokumenter. Det er vigtigt, at du læser dem omhyggeligt. Hvis du ikke accepterer betingelserne og samtlige relaterede dokumenter, må du ikke bruge webstedet.


Licens

Underlagt betingelserne, der fremgår af denne aftale, giver MCCULLOCH dig ikke-eksklusiv, uoverdragelig, begrænset ret til at etablere adgang til, bruge og få vist dette websted og det indeholdte materiale. Du erklærer dig indforstået i ikke at gøre forsøg på at afbryde driften af webstedet på nogen måde. MCCULLOCH giver dig autorisation til at få vist og downloade information ("materialer") på webstedet udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug, medmindre andet fremgår udtrykkeligt af <a href="http://newsroom.husqvarna.com/">MCCULLOCH Social Media Newsroom</a>. Denne autorisation er på ingen måde at betragte som en overdragelse af rettigheder til materialet, og kopier af materialet er underlagt nedenstående restriktioner: 1) du skal på alle udgaver af det downloadede materiale bevare enhver instruktion om ophavsret eller andre ophavsretlige bekendtgørelser, der måtte fremgå af materialet; 2) du må ikke ændre materialet på nogen måde eller reproducere det eller fremvise det offentligt, optræde med eller distribuere eller på anden måde bruge eller viderekommunikere det til noget offentligt eller kommercielt formål; og 3) du må ikke overdrage materialet til nogen anden person, medmindre du gør vedkommende opmærksom på, og vedkommende erklærer at have accepteret de forpligtelser, der etableres i henhold til disse betingelser. Du erklærer dig indforstået i at overholde alle yderligere restriktioner, der måtte fremgå af webstedet, da disse kan blive opdateret fra tid til anden.


Brugerens forpligtelser

Du erklærer og indestår for, at du vil bruge webstedet i overensstemmelse med disse betingelser inkl. lovgivning og forbehold iht. denne aftale, og at du vil overholde alle eksisterende og fremtidige politikker og regler på webstedet. Du erklærer, at du ikke vil bruge webstedet til: (a) at overføre spam eller uopfordret kommunikation; (b) at udgive dig for at være MCCULLOCH eller en anden eller lade tredjepart udgive sig for at være dig; (c) forfalske brevhoveder eller på anden måde manipulere identificerende materiale med henblik på at skjule oprindelsen til nogen form for indhold, der overføres via webstedet; (d) give urigtige oplysninger om din tilknytning til en person eller juridisk person; (e) udvise adfærd, som har negativ indvirkning på andre brugeres muligheder for at bruge webstedet; (f) udføre aktiviteter, som krænker gældende lovgivning, (g) opslå eller overføre nogen form for materiale, som på nogen måde krænker eller tilsidesætter andres rettigheder, eller som er ulovlige, uberettigede, krænkende, vulgære eller på anden måde tvivlsomme, eller som indeholder nogen form for reklame eller opfordring vedr. produkter eller serviceydelser, eller (h) indsamle eller lagre personlige data om andre, medmindre sådanne brugere udtrykkeligt har givet dig tilladelse til det.


Beskyttelse af personlige oplysninger

Oplysninger om MCCULLOCH's procedurer for beskyttelse af personlige oplysninger og indsamling og håndtering af personlige oplysninger fremgår under MCCULLOCH's <a href="http://www.MCCULLOCH.com/uk/privacy-notice/">regler for beskyttelse af personlige oplysninger </a>. Du accepterer, at dine data og personlige oplysninger kan bruges i overensstemmelse med MCCULLOCH's regler for beskyttelse af personlige oplysninger.


Ændringer

MCCULLOCH forbeholder sig ret til når som helst og uden varsel efter eget skøn at ændre, modificere, tilføje til eller fjerne en hvilken som helst del af denne aftale. Ændringer i denne aftale træder i kraft, når de offentliggøres på webstedet. Din fortsatte brug af webstedet efter ændringer af denne aftale vil blive betragtet som accept af ændringerne.


Intellektuelle ejendomsrettigheder

Du anerkender og erklærer dig indforstået i, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder (hvilket, uden at være begrænset hertil omfatter, ophavsret, patenter, viden, fortrolige oplysninger, databaserettigheder og rettigheder til varemærker og designs uanset om disse er registrerede eller ej) på webstedet tilhører MCCULLOCH eller virksomhedens licensgivere. Enhver form for goodwill og intellektuelle ejendomsrettigheder, der måtte opstå som følge af udnyttelsen af sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder, der tilhører MCCULLOCH, tilfalder MCCULLOCH. Dette websted inkl. alt materiale er omfattet af ophavsret og beskyttet verdensomspændende regler og traktatbestemmelser om ophavsret. Du erklærer, at du vil overholde enhver ophavsretlovgivning, der, uanset hvor i verden du måtte befinde dig, måtte være gældende for din brug af dette websted og alt materiale, og at du vil forhindre enhver uautoriseret kopiering af materialet. MCCULLOCH bevilger dig hverken udtrykkelige eller underforståede rettigheder i henhold til nogen form for patenter, designs, ophavsrettigheder eller lovgivning om forretningshemmeligheder. Du erkender og accepterer, at du vil undlade, og at intet i disse betingelser giver dig ret til at bruge MCCULLOCH-varemærke, handelsnavne, servicemærker, logoer, domænenavne eller andre karakteristiske varemærkeelementer på anden måde end det, der udtrykkeligt fremgår af MCCULLOCH's <a href="http://www.MCCULLOCH.com/uk/MCCULLOCH-trademarks/">varemærkeliste </a>. Vær opmærksom på, at enhver form for oplysninger, uopfordrede forslag, idéer eller andet materiale, der måtte blive indsendt, ikke vil blive behandlet fortroligt og vil blive betragtet som generisk. Ved at sende oplysninger eller materiale giver du, medmindre der er tale om en erklæring om patentoplysninger som beskrevet i MCCULLOCHs regler for håndtering af uopfordrede idéer, MCCULLOCH ubegrænset, royalty-fri, uigenkaldelig og verdensomspændende licens til at bruge, reproducere, vise, optræde med, modificere, udsende og distribuere sådant materiale eller sådanne oplysninger, og du erklærer dig desuden indforstået i, at det står MCCULLOCH frit for at bruge alle idéer, koncepter, viden eller teknikker, som du måtte sende os, til et hvilket som helst formål. Yderligere oplysninger fremgår af <a href="http://corporate.MCCULLOCH.com/index.php?p=contact&s=legal">MCCULLOCHs regler for håndtering af uopfordrede idéer</a>.


Software

Enhver software, som måtte kunne downloades fra dette websted ("softwaren") er ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende MCCULLOCH og/eller virksomhedens leverandører. Brugen af softwaren er underlagt vilkårene i slutbrugerlicensaftalen (hvis en sådan eksisterer), der medfølger til eller ledsager softwaren ("licensaftalen"). Medmindre andet fremgår af licensaftalen, gøres softwaren udelukkende tilgængelig til download for slutbrugere. Enhver form for reproduktion eller videredistribution af softwaren, som ikke finder sted i henhold til licensaftalen, kan medføre civile søgsmål og strafferetlige foranstaltninger. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWAREN PÅ/TIL NOGEN ANDEN SERVER ELLER PLACERING MED HENBLIK PÅ YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION UDTRYKKELIGT FORBUDT. HVIS SOFTWAREN OVERHOVEDET ER OMFATTET AF GARANTI, GÆLDER GARANTIEN UDELUKKENDE I OVERENSSTEMMELSE MED LICENSAFTALENS VILKÅR. BORTSET FRA DET, DER FREMGÅR AF LICENSAFTALEN, UDELUKKER MCCULLOCH HERMED ENHVER FORM FOR GARANTIHÆFTELSER OG VILKÅR MED HENSYN TIL SOFTWAREN, HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR OG PÅSTANDE OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT SPØRGSMÅL, ADKOMST, OG AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSER.


Andre websteder

Af hensyn til brugervenligheden kan webstedet indeholde links til internetsteder, der ejes, udgives og vedligeholdes af tredjepart. MCCULLOCH kan ikke påtage sig at overvåge indholdet på sådanne tredjepartswebsteder, ligesom MCCULLOCH heller ikke hæfter for nøjagtigheden eller pålideligheden af sådanne tredjepartswebsteder.


Eksterne links til webstedet

Alle links til webstedet skal være godkendt skriftligt af MCCULLOCH, dog accepterer MCCULLOCH links, hvor: (i) linket er et rent tekstlink, som kun indeholder navnet "MCCULLOCH" og ikke omfatter nogen af MCCULLOCH's eller virksomhedens licensgiveres varemærker; (ii) linket kun "peger" på www.MCCULLOCH.com og ikke dybereliggende sider; (iii) linket, når det aktiveres af en bruger, viser den pågældende side i fuld skærmstørrelse og i et ubegrænset funktionsdygtigt og navigerbart browservindue og således ikke i en "ramme" på webstedet med linket; og (iv) udseendet, placeringen og andre aspekter af linket hverken fejlagtigt får det til at se ud som om, at en juridisk person eller dennes aktiviteter eller produkter er knyttet til eller sponsoreret af MCCULLOCH eller på nogen måde beskadiger eller forringer værdien af den goodwill, som måtte være knyttet til navne og varemærker tilhørende MCCULLOCH eller dets tilknyttede selskaber. MCCULLOCH forbeholder sig ret til at når som helst og efter eget skøn at trække linksamtykket tilbage.


Udelukkelse af underforståede garantier

Selv om der udvist størst mulige omhu for at sikre nøjagtigheden i oplysningerne på og fortsat tilgængelighed af webstedet, påtager MCCULLOCH sig intet ansvar derfor. MATERIALET KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. MCCULLOCH INDESTÅR IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF MATERIALET ELLER LÆSBARHEDEN AF NOGEN FORM FOR RÅD, SYNSPUNKTER, UDTALELSER ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER MÅTTE BLIVE VIST ELLER DISTRIBUERET IGENNEM SYSTEMET. DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET I, AT AFBENYTTELSE AF SÅDANNE SYNSPUNKTER, RÅD, UDTALELSER, BEKENDTGØRELSER ELLER OPLYSNINGER UDELUKKENDE SKER FOR DIN EGEN RISIKO. ALT INDHOLD STILLES TIL RÅDIGHED "I FORFALDENDE FORM" OG "I MULIGT OMFANG". MCCULLOCH FRASKRIVER UDTRYKKELIGT ENHVER FORM FOR PÅSTANDE ELLER GARANTIINDESTÅELSER, BÅDE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, HVILKET UDEN AT VÆRE BEGRÆNSET HERTIL OMFATTER INDESTÅELSER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, AT DER IKKE FOREKOMMER KRÆNKELSER ELLER MED HENSYN TIL DRIFTEN AF DETTE WEBSTED ELLER INDHOLDET. MCCULLOCH GARANTERER IKKE ELLER FREMSÆTTER INGEN PÅSTANDE VEDRØRENDE DETTE WEBSTEDS SIKKERHED. DU ER INDFORSTÅET I, AT ALLE TRANSMITTEREDE OPLYSNINGER KAN BLIVE OPSNAPPET UNDERVEJS. MCCULLOCH GARANTERER IKKE, AT WEBSTEDET ELLER DE SERVERE, SOM STILLER WEBSTEDET TIL RÅDIGHED, ELLER ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FRA MCCULLOCH ER FRI FOR VIRA ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. ENHVER FORM FOR SÅDANNE PÅSTANDE, GARANTIER OG BETINGELSER ER UDELUKKEDE, MEDMINDRE GÆLDENDE LOVGIVNING IKKE TILLADER SÅDAN UDELUKKELSE. DENNE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTER GÆLDER LIGELEDES FOR TREDJEPARTS WEBSTEDER. Oplysninger, der offentliggøres på webstedet, kan indeholde henvisninger eller krydsreferencer til MCCULLOCH-produkter, -serviceydelser eller lignende, som ikke er bekendtgjort eller tilgængelige i dit land. Fuldstændigheden af sådanne oplysninger kan ikke garanteres, da disse oplysninger kan ændres uden varsel. Specifikke krav eller tilgængelighed samt sådanne henvisninger er ikke ensbetydende med, at MCCULLOCH har til hensigt at bekendtgøre sådanne produkter, serviceydelser eller lignende i dit land. Kontakt den nærmeste forhandler for at få fuldstændige oplysninger om produkter, serviceydelser osv., som måtte være tilgængelige, og som du kan bestille. MCCULLOCH forbeholder sig ret til når som helst og efter eget skøn at ændre, modificere tilføje og/eller tilbagetrække alle produkter, serviceydelser osv. uden forudgående varsel.


Ansvarsbegrænsning

MCCULLOCH KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG FOR UMIDDELBARE ELLER INDIREKTE TAB, DRIFTSTAB, PÅDØMTE ERSTATNINGER ELLER BØDER, KONTRAKTLIGT BEGRUNDEDE KRAV ELLER TILFÆLDIGT OPSTÅEDE TAB (HVILKET UDEN AT VÆRE BEGRÆNSET HERTIL OMFATTER, ERSTATNING FOR TAB AF OMSÆTNING, KONTRAKTER, INDTÆGTER, DATA, INFORMATION ELLER AFBRYDELSE AF FORRETNINGSGANGE), SOM MÅTTE AFSTEDKOMMES SOM FØLGE AF ELLER OPSTÅ I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER MANGLENDE ADGANG TIL AT BRUGE DETTE WEBSTED ELLER INDHOLDET ELLER SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE BETINGELSER, HELLER IKKE SELV OM MCCULLOCH PÅ FORHÅND ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR FREMSÆTTELSE AF SÅDANNE KRAV. I TILLÆG TIL DE BETINGELSER, DER FREMGÅR HERI, KAN MCCULLOCH UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG FOR FEJL, UNØJAGTIGHEDER, UDELADELSER ELLER ANDRE MANGLER ELLER UTIDIGHED ELLER UÆGTHED I FORBINDELSE MED NOGEN FORM FOR OPLYSNINGER, DER ER INDEHOLDT PÅ DETTE WEBSTED. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER LIGELEDES FOR TREDJEPARTS WEBSTEDER.


Erklæring om jurisdiktion

Dette websted kontrolleres, drives og administreres af MCCULLOCH fra virksomhedens kontorer i Sverige. MCCULLOCH fremsætter ingen påstande om, at materialet på dette websted er egnet eller tilgængeligt på andre lokaliteter uden for Sverige. Det er forbudt at besøge webstedet fra områder, hvor webstedets indhold er ulovligt. Hvis du besøger webstedet fra steder uden for Sverige, er du selv ansvarlig for at overholde enhver gældende lokal lovgivning. Denne aftale skal fortolkes i henhold til Kongeriget Sveriges lovgivning, uden at lovvalgsreglerne træder i kraft. Distriktsretten i Stockholm har enekompetence i første instans i forbindelse med enhver form for uoverensstemmelser, der måtte opstå som følge af denne aftale.


Seneste opdatering 09/03/11.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

McCulloch har sammensat denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for at understrege vores stærke engagement i beskyttelse af personlige oplysninger. I det følgende redegøres for vores praksis i forbindelse med indsamling og spredning af oplysninger på dette websted; www.mcculloch.biz.

Hos McCulloch ønsker vi at give dig størst mulig kontrol over dine personlige oplysninger; det er vigtigt for os, at du er tryg ved at besøge vores websted. I visse situationer er vi imidlertid nødt til at indsamle oplysninger om dig. Personlige oplysninger, du videregiver til os, omfatter bl.a. din e-mail-adresse og benyttes på følgende måder.

Hvis du giver os personlige oplysninger med henblik på at få materiale fra os – f.eks. brochurer og kataloger – indsamler og lagrer vi disse oplysninger. Oplysningerne sætter os i stand til at efterkomme din anmodning om oplysninger.

Vi sælger ikke nogen af de oplysninger, vi indsamler eller lagrer om dig.

Webstedet kan indeholde links til andre websteder, som ikke tilhører McCulloch. McCulloch hæfter ikke for håndteringen af personlige oplysninger på sådanne websteder.

Statistik og cookies

McCulloch indsamler også bestemte oplysninger om din computerhardware og din software. Disse oplysninger kan omfatte: Din IP-adresse, din browsertype, dit operativsystem, dit domænenavn, adgangstider og adresser på henvisende websteder. Disse oplysninger benyttes til driften af serviceydelsen, til opretholdelse af serviceydelsens kvalitet, til udarbejdelse af generel statistik om brugen af webstedet, til at hjælpe os med at oprette og udgive indhold, der er så relevant for dig som muligt, og til at give dig adgang til dele af webstedet, som har begrænset adgang.

McCulloch indsamler også oplysninger om, hvilke sider vores kunder besøger, mens de besøger webstedet. Disse besøgsdata identificeres udelukkende ved hjælp af et unikt ID-nummer, og de forbindes under ingen omstændigheder med personligt identificerende oplysninger.

Når en bruger besøger webstedet, anbringes en cookie på vedkommende computer (hvis kundens computer accepterer cookies), eller cookien læses, hvis kunden allerede har besøgt webstedet. Brugen af cookies har til formål at understøtte udarbejdelsen af den besøgsstatistik, der er omtalt ovenfor.

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger

McCULLOCH værdsætter din interesse i virksomheden og dens produkter. Vi anbefaler på det kraftigste, at du læser disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger, før du benytter dette websted og eventuelle relaterede under-websteder (under ét betegnet som "webstedet").
Disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger angiver, hvilke oplysninger Husqvarna AB (publ)/McCULLOCH eller deres koncernselskaber, datterselskaber eller underafdelinger (under ét betegnet som McCULLOCH) eller tredjeparter, der måtte arbejde på vegne af McCULLOCH, indsamler på dette sted, og hvilke forholdsregler der træffes for at beskytte dine personlige oplysninger. Hvis du ikke accepterer disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger, må du ikke bruge webstedet. Disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger kan blive ændret lejlighedsvist, så du bedes besøge siden igen og læse dem med jævne mellemrum.

Generelt

Vær opmærksom på, at du for at benytte dig af visse af vores funktioner og aktiviteter og få adgang til visse af vores produkter eller serviceydelser, skal du give os oplysninger, som identificerer dig, herunder f.eks. din e-mail-adresse, dit navn, din postadresse, dit telefonnummer og dit personnummer ("personlige data") på bestemte del af webstedet. Derfor skal du til fulde have forstået og absolut utvetydigt have erklæret dig indforstået i indsamling, brug og overførsel af sådanne personlige data på de vilkår og betingelser, der er skitseret i disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger.

Indsamling og brug af personlige data og andre brugeroplysninger

De oplysninger, du videregiver til McCULLOCH, er beskyttet af svensk og europæisk databeskyttelseslovgivning. Personlige data registreres og administreres af McCULLOCH og benyttes med henblik på brug af vores produkter og/eller onlinetjenester. Hvis du udleverer yderligere personlige data til os med henblik på at modtage oplysninger tilbage fra os – f.eks. brochurer eller kataloger – indsamler og lagrer vi disse oplysninger. Disse oplysninger sætter os i stand til at håndtere din anmodning om oplysninger. Oplysningerne bliver lagret og beskyttet i et, hvad der med rimelighed må betragtes som, sikkert miljø, så længe McCULLOCH skønner, at det vil kunne forbedre kommunikationen med dig. Hvis du ønsker at få fjernet nogle af eller alle dine detaljer fra vores register, bedes du kontakte Husqvarna AB [relevante post- og e-mail-adresser]. McCULLOCH anmoder muligvis om ikke-obligatoriske oplysninger fra dig med henblik på at forbedre virksomhedens viden om kunderne, udføre såkaldt direct marketing eller invitere dig til at deltage i konkurrencer. Det står dig frit for, om du vil reagere på sådanne anmodninger om supplerende oplysninger. McCULLOCH indsamler også ikke-personlige oplysninger om brugen af vores websted. Disse oplysninger indsamles summarisk og benyttes udelukkende til interne formål med henblik på at gøre det lettere for os at forbedre din onlineoplevelse og lette dit besøg på webstedet. McCULLOCH vil muligvis forbinde disse oplysninger med brugerens personlige data for at kunne fastslå, hvilke brugere der benytter hvilket materiale. Dette gøres ligeledes med henblik på at forbedre webstedet. McCULLOCH indsamler ikke bevidst nogen former for personlige data fra børn under 18 og henvender ikke sit websted til sådanne personer. Vi tilskynder forældre og værger til at tage aktiv del i børns aktiviteter og interesser online.

Overdragelse af personlige data

McCULLOCH overdrager ikke (ud over til datalogistiske formål) de personlige data, du videregiver til os på webstedet, til nogen tredjepart, medmindre (a) det sker med dit samtykke; (b) det kræves ved lov eller retskendelse; (c) det har til formål at beskytte eller håndhæve rettigheder eller ejendom tilhørende McCULLOCH; (d) det har til formål at beskytte den personlige sikkerhed for andre brugere på webstedet; (e) der er tale om tredjeparter, med hvem McCULLOCH har indgået kontrakter om at udføre intern drift af webstedet eller vores virksomhedsaktiviteter; eller (f) det med rimelighed kan formodes, at disse er underlagt lovgivning eller retsgyldig ordning eller kontrakt, som håndhæver principper for rimelig håndtering af og passende beskyttelsesgrader for personlige data. McCULLOCH forbeholder sig ret til efter virksomhedens eget skøn at kontakte relevant myndighed, hvis virksomheden bliver opmærksom på aktiviteter, der kan være ulovlige eller krænke McCULLOCH anvendelsesbetingelser.

Cookies

Webstedet benytter eventuelt en teknologi ved navn "cookies". Cookies er små tekstfiler, som indeholder oplysninger, der gemmes på din computer af den webside, du besøger. De bruges til at sikre yderligere funktioner på webstedet og hjælpe os med at analysere brugen af webstedet. Der findes to slags cookies: Den ene slags bruges til at "huske" oplysninger som f.eks. dit brugernavn og din adgangskode, og den lagres på din computer, medmindre du beslutter dig for at "logge af" denne abonnementstjeneste. Hvis du ikke bruger funktionen "Spørg ikke efter mit brugernavn og min adgangskode fremover", vil sådanne cookies aldrig blive lagret på din computer.

Den anden slags kaldes også en sessions-cookie. Den bruges til at holde styr på f.eks. hvilket sprog du har valgt på websiden. I forbindelse med dit besøg på en webside lagres sådanne cookies midlertidigt i din computers hukommelse. En sessions-cookie lagres ikke i længere tid på din computer, og den forsvinder som regel, når du lukker din browser. Ved brugen af sådanne cookies, forventer McCULLOCH at blive i stand til at gøre oplysningerne mere relevante for vores gæster.

Hvis du ikke ønsker at acceptere McCULLOCH’s brug af cookies, kan du med de fleste browsere konfigurere din browser til at afvise cookies ved at ændre browserens indstillinger. Dette kan imidlertid begrænse funktionaliteten og dermed dit udbytte af webstedet.

Kvalitet

McCULLOCH påtager sig at træffe rimelige foranstaltninger for at sikre, at de personlige data, vi opsamler fra dig, er præcise, fuldstændige op relevante. Det er imidlertid dit ansvar kun at videregive personlige data, der er præcise, fuldstændige og relevante på dataindsamlingstidspunktet. Hvis du senere fastslår, at de personlige oplysninger, vi ligger inde med, ikke er præcise, fuldstændige eller relevante, vil vi efter din skriftlige henvendelse træffe rimelige skridt til at korrigere de personlige data.

Sikkerhed

Selv om McCULLOCH ikke kan garantere, at uautoriseret adgang ikke vil forekomme, kan du være sikker på, at McCULLOCH udviser største omhu for at opretholde sikkerheden til beskyttelse af dine personlige data og for at forhindre uautoriseret adgang til dem. Sådanne foranstaltninger har form af egnet teknologi og interne procedurer.

Andre websteder

Webstedet kan indeholde links til tredjeparts websteder. McCULLOCH kontrollerer ikke og er på ingen måde ansvarlig for indhold eller procedurer for beskyttelse af personlige oplysninger på tredjeparts websteder, der måtte blive linket til fra webstedet. Sådanne websteder vil muligvis anbringe egne cookies på din computer og/eller have forskellige måder at indsamle og håndtere personlige oplysninger på. Vi vil gerne opfordre dig til at gøre dig bekendt med praksis for beskyttelse af personlige oplysninger på tredjeparts websteder, før du bruger dem.

Ændringer

McCULLOCH forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel efter eget skøn at ændre, modificere, tilføje eller fjerne en hvilken som helst del af disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger. Ændringer i disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger træder i kraft, når de offentliggøres på webstedet. Din fortsatte brug af webstedet efter ændringer af disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger vil blive betragtet som accept af ændringerne.

Disse regler for beskyttelse af personlige oplysninger er sidst opdateret 09/03/11.

Anvendelsesvilkår

Oplysningerne, der er tilgængelige på McCulloch webstedet, menes at være korrekte på oprettelsestidspunktet, men McCulloch fremsætter ingen indeståelser eller garantier vedrørende oplysningerne, hypertekstlinks eller andre oplysninger, der hentes enten direkte eller indirekte via McCulloch webstedet, og McCulloch påtager sig intet ansvar for unøjagtigheder eller udeladelser på McCulloch webstedet. Alle oplysninger stilles til rådighed i forefaldende form og under forudsætning af, at McCulloch ikke kan holdes ansvarlig for nogen form for tab, hæftelse, skadeserstatning eller udgift uanset oprindelsen hertil, og uanset om sådanne opstår helt eller delvist eller direkte eller indirekte som følge af den besøgendes eller nogen anden persons brug af eller tiltro til sådanne oplysninger.

Ophavsret

Webstedets indhold er copyright © 2011 Husqvarna AB (publ) (eller dettes datterselskaber i oplyst omfang og/eller dettes licensgivere), SE-561 82 Huskvarna, Sverige. Alle rettigheder forbeholdes.

Oplysninger på webstedet, hvilket uden at være begrænset hertil omfatter tekst, billeder og lyd, må ikke reproduceres, overføres, distribueres eller opbevares uden skriftlig tilladelse fra Husqvarna AB (publ), medmindre der er tale om private formål. Det er forbudt at ændre webstedets indhold.

Visse dele af webstedet kan indeholde billeder, som er omfattet af deres udbyderes ophavsret.

Varemærker

Medmindre andet fremgår er viste varemærker, firmalogoer og emblemer, der vises på webstedet, underlagt varemærkerettigheder tilhørende Husqvarna AB (publ) (eller dettes datterselskaber).

Ingen garantier eller påstande

OPLYSNINGERNE PÅ DETTE WEBSTED GØRES TILGÆNGELIGE I "FOREFALDENDE FORM". McCulloch KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG OVER FOR NOGEN PART I FORBINDELSE MED DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE ELLER ANDRE DRIFTSTAB SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE WEBSTED ELLER ANDRE WEBSTEDER, DER LINKES TIL, HVILKET UDEN BEGRÆNSNING OMFATTER TAB AF FORTJENESTE, AFBRYDELSE AF FORRETNINGSGANGE, TAB AF PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA PÅ DINE INFORMATIONSHÅNDTERINGSSYSTEMER ELLER PÅ ANDEN MÅDE, UANSET OM VI PÅ FORHÅND UDTRYKKELIGT ER GJORT OPMÆRKSOMME PÅ MULIGHEDEN FOR FREMSÆTTELSE AF SÅDANNE KRAV.

McCulloch fremsætter ingen garantier og/eller påstande af nogen art om andre websteder, som måtte være tilgængelige via dette websted. Sådanne forbindelser stilles udelukkende til rådighed for at gøre navigationen nemmere for brugeren, og de er ikke ensbetydende med, at McCulloch understøtter eller påtager sig ansvar for indholdet på eller brugen af sådanne websteder. Derudover er det op til dig at træffe forholdsregler for at sikre, at det, du vælger at bruge, er frit for emner som vira, orme, trojanske heste og andet, der har ødelæggende karakter.

Oplysningerne på dette websted kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl.

Oplysningerne på dette websted kan ændres når som helst uden varsel eller forpligtelser.

Oplysningerne på webstedet kan indeholde referencer eller krydshenvisninger til McCulloch-produkter, -serviceydelser osv., som ikke er offentliggjort eller tilgængelige i dit land. Nøjagtigheden af sådanne oplysninger kan ikke garanteres, især fordi disse oplysninger er underlagt ændringer, specifikke krav eller tilgængelighed, og sådanne henvisninger er ikke ensbetydende med, at McCulloch har til hensigt at gøre sådanne produkter, serviceydelser eller lignende tilgængelige i dit land. Kontakt din lokale forhandler for at få fuldstændige oplysninger vedr. produkter, serviceydelser osv., som er tilgængelige for dig og for bestillning.

Specifik software, der er tilgængelig på webstedet

Enhver form for software, som måtte kunne downloades på dette websted ("softwaren") er ophavsretligt beskyttede værker tilhørende Husqvarna AB (publ) (eller dettes datterselskaber) og/eller dets leverandører.

Brugen af softwaren er underlagt betingelserne i en slutbrugerlicensaftale (om nogen), som følger med eller er indeholdt i softwaren ("licensaftalen"). Medmindre andet fremgår af licensaftalen, stilles softwaren til rådighed til download udelukkende til slutbrugeres brug. Enhver form for reproduktion eller gendistribution af softwaren i strid med licensaftalen kan resultere i civil- og strafferetlige sanktioner.

UDEN NOGEN FORM FOR BEGRÆNSNING AF OVENSTÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWAREN TIL NOGEN ANDEN SERVER ELLER LOKALITET MED HENBLIK PÅ YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER GENDISTRIBUTION UDTRYKKELIGT FORBUDT.

SOFTWARE ER (OM OVERHOVEDET) KUN OMFATTET AF GARANTI I HENHOLD TIL BETINGELSERNE I LICENSAFTALEN. UD OVER DET, DER FREMGÅR AF LICENSAFTALEN, AFVISER McCulloch HERMED ENHVER FORM FOR GARANTIER OG INDESTÅELSER MED HENSYN TIL SOFTWAREN, HVILKET OMFATTER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG INDESTÅELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, RETTIGHEDER OG AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE.

Kommentarer, spørgsmål og forslag

Vær opmærksom på, at oplysninger, uopfordrede forslag, idéer og andre indsendte bidrag vil blive betragtet som ikke-fortrolige og generiske. Hvis du indsender oplysninger eller materiale, giver du McCulloch ubegrænset og uigenkaldelig licens til at bruge, reproducere, vise, optræde med, ændre, overføre og distribuere sådanne materialer eller oplysninger, og du erklærer dig samtidig indforstået i, at McCulloch frit kan bruge idéer, koncepter, know-how eller teknikker, som du indsender til os, til ethvert formål.

Anvendelsesbetingelser

McCulloch værdsætter din interesse i virksomheden og dens produkter. Vi anmoder og opfordrer på det kraftigste til, at du læser disse betingelser omhyggeligt, før du bruger webstedet. Din brug af webstedet er ensbetydende med, at du har accepteret at være bundet af betingelserne.


Generelt

Dette websted og ethvert under-websted afledt deraf (under ét "webstedet") udgives og vedligeholdes af MCCULLOCH AB (publ)/MCCULLOCH eller deres koncernselskaber, datterselskaber eller uunderafdelinger (under ét MCCULLOCH). Din brug af webstedet er underlagt en juridisk bindende aftale mellem dig og MCCULLOCH ("aftalen"). Nedenstående er aftalens betingelser ("betingelserne"). Ved at bruge webstedet erklærer du at have læst, forstået og accepteret alle betingelserne og alle tilknyttede dokumenter. Det er vigtigt, at du læser dem omhyggeligt. Hvis du ikke accepterer betingelserne og samtlige relaterede dokumenter, må du ikke bruge webstedet.


Licens

Underlagt betingelserne, der fremgår af denne aftale, giver MCCULLOCH dig ikke-eksklusiv, uoverdragelig, begrænset ret til at etablere adgang til, bruge og få vist dette websted og det indeholdte materiale. Du erklærer dig indforstået i ikke at gøre forsøg på at afbryde driften af webstedet på nogen måde. MCCULLOCH giver dig autorisation til at få vist og downloade information ("materialer") på webstedet udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug, medmindre andet fremgår udtrykkeligt af <a href="http://newsroom.husqvarna.com/">MCCULLOCH Social Media Newsroom</a>. Denne autorisation er på ingen måde at betragte som en overdragelse af rettigheder til materialet, og kopier af materialet er underlagt nedenstående restriktioner: 1) du skal på alle udgaver af det downloadede materiale bevare enhver instruktion om ophavsret eller andre ophavsretlige bekendtgørelser, der måtte fremgå af materialet; 2) du må ikke ændre materialet på nogen måde eller reproducere det eller fremvise det offentligt, optræde med eller distribuere eller på anden måde bruge eller viderekommunikere det til noget offentligt eller kommercielt formål; og 3) du må ikke overdrage materialet til nogen anden person, medmindre du gør vedkommende opmærksom på, og vedkommende erklærer at have accepteret de forpligtelser, der etableres i henhold til disse betingelser. Du erklærer dig indforstået i at overholde alle yderligere restriktioner, der måtte fremgå af webstedet, da disse kan blive opdateret fra tid til anden.


Brugerens forpligtelser

Du erklærer og indestår for, at du vil bruge webstedet i overensstemmelse med disse betingelser inkl. lovgivning og forbehold iht. denne aftale, og at du vil overholde alle eksisterende og fremtidige politikker og regler på webstedet. Du erklærer, at du ikke vil bruge webstedet til: (a) at overføre spam eller uopfordret kommunikation; (b) at udgive dig for at være MCCULLOCH eller en anden eller lade tredjepart udgive sig for at være dig; (c) forfalske brevhoveder eller på anden måde manipulere identificerende materiale med henblik på at skjule oprindelsen til nogen form for indhold, der overføres via webstedet; (d) give urigtige oplysninger om din tilknytning til en person eller juridisk person; (e) udvise adfærd, som har negativ indvirkning på andre brugeres muligheder for at bruge webstedet; (f) udføre aktiviteter, som krænker gældende lovgivning, (g) opslå eller overføre nogen form for materiale, som på nogen måde krænker eller tilsidesætter andres rettigheder, eller som er ulovlige, uberettigede, krænkende, vulgære eller på anden måde tvivlsomme, eller som indeholder nogen form for reklame eller opfordring vedr. produkter eller serviceydelser, eller (h) indsamle eller lagre personlige data om andre, medmindre sådanne brugere udtrykkeligt har givet dig tilladelse til det.


Beskyttelse af personlige oplysninger

Oplysninger om MCCULLOCH's procedurer for beskyttelse af personlige oplysninger og indsamling og håndtering af personlige oplysninger fremgår under MCCULLOCH's <a href="http://www.MCCULLOCH.com/uk/privacy-notice/">regler for beskyttelse af personlige oplysninger </a>. Du accepterer, at dine data og personlige oplysninger kan bruges i overensstemmelse med MCCULLOCH's regler for beskyttelse af personlige oplysninger.


Ændringer

MCCULLOCH forbeholder sig ret til når som helst og uden varsel efter eget skøn at ændre, modificere, tilføje til eller fjerne en hvilken som helst del af denne aftale. Ændringer i denne aftale træder i kraft, når de offentliggøres på webstedet. Din fortsatte brug af webstedet efter ændringer af denne aftale vil blive betragtet som accept af ændringerne.


Intellektuelle ejendomsrettigheder

Du anerkender og erklærer dig indforstået i, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder (hvilket, uden at være begrænset hertil omfatter, ophavsret, patenter, viden, fortrolige oplysninger, databaserettigheder og rettigheder til varemærker og designs uanset om disse er registrerede eller ej) på webstedet tilhører MCCULLOCH eller virksomhedens licensgivere. Enhver form for goodwill og intellektuelle ejendomsrettigheder, der måtte opstå som følge af udnyttelsen af sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder, der tilhører MCCULLOCH, tilfalder MCCULLOCH. Dette websted inkl. alt materiale er omfattet af ophavsret og beskyttet verdensomspændende regler og traktatbestemmelser om ophavsret. Du erklærer, at du vil overholde enhver ophavsretlovgivning, der, uanset hvor i verden du måtte befinde dig, måtte være gældende for din brug af dette websted og alt materiale, og at du vil forhindre enhver uautoriseret kopiering af materialet. MCCULLOCH bevilger dig hverken udtrykkelige eller underforståede rettigheder i henhold til nogen form for patenter, designs, ophavsrettigheder eller lovgivning om forretningshemmeligheder. Du erkender og accepterer, at du vil undlade, og at intet i disse betingelser giver dig ret til at bruge MCCULLOCH-varemærke, handelsnavne, servicemærker, logoer, domænenavne eller andre karakteristiske varemærkeelementer på anden måde end det, der udtrykkeligt fremgår af MCCULLOCH's <a href="http://www.MCCULLOCH.com/uk/MCCULLOCH-trademarks/">varemærkeliste </a>. Vær opmærksom på, at enhver form for oplysninger, uopfordrede forslag, idéer eller andet materiale, der måtte blive indsendt, ikke vil blive behandlet fortroligt og vil blive betragtet som generisk. Ved at sende oplysninger eller materiale giver du, medmindre der er tale om en erklæring om patentoplysninger som beskrevet i MCCULLOCHs regler for håndtering af uopfordrede idéer, MCCULLOCH ubegrænset, royalty-fri, uigenkaldelig og verdensomspændende licens til at bruge, reproducere, vise, optræde med, modificere, udsende og distribuere sådant materiale eller sådanne oplysninger, og du erklærer dig desuden indforstået i, at det står MCCULLOCH frit for at bruge alle idéer, koncepter, viden eller teknikker, som du måtte sende os, til et hvilket som helst formål. Yderligere oplysninger fremgår af <a href="http://corporate.MCCULLOCH.com/index.php?p=contact&s=legal">MCCULLOCHs regler for håndtering af uopfordrede idéer</a>.


Software

Enhver software, som måtte kunne downloades fra dette websted ("softwaren") er ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende MCCULLOCH og/eller virksomhedens leverandører. Brugen af softwaren er underlagt vilkårene i slutbrugerlicensaftalen (hvis en sådan eksisterer), der medfølger til eller ledsager softwaren ("licensaftalen"). Medmindre andet fremgår af licensaftalen, gøres softwaren udelukkende tilgængelig til download for slutbrugere. Enhver form for reproduktion eller videredistribution af softwaren, som ikke finder sted i henhold til licensaftalen, kan medføre civile søgsmål og strafferetlige foranstaltninger. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWAREN PÅ/TIL NOGEN ANDEN SERVER ELLER PLACERING MED HENBLIK PÅ YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION UDTRYKKELIGT FORBUDT. HVIS SOFTWAREN OVERHOVEDET ER OMFATTET AF GARANTI, GÆLDER GARANTIEN UDELUKKENDE I OVERENSSTEMMELSE MED LICENSAFTALENS VILKÅR. BORTSET FRA DET, DER FREMGÅR AF LICENSAFTALEN, UDELUKKER MCCULLOCH HERMED ENHVER FORM FOR GARANTIHÆFTELSER OG VILKÅR MED HENSYN TIL SOFTWAREN, HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR OG PÅSTANDE OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT SPØRGSMÅL, ADKOMST, OG AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSER.


Andre websteder

Af hensyn til brugervenligheden kan webstedet indeholde links til internetsteder, der ejes, udgives og vedligeholdes af tredjepart. MCCULLOCH kan ikke påtage sig at overvåge indholdet på sådanne tredjepartswebsteder, ligesom MCCULLOCH heller ikke hæfter for nøjagtigheden eller pålideligheden af sådanne tredjepartswebsteder.


Eksterne links til webstedet

Alle links til webstedet skal være godkendt skriftligt af MCCULLOCH, dog accepterer MCCULLOCH links, hvor: (i) linket er et rent tekstlink, som kun indeholder navnet "MCCULLOCH" og ikke omfatter nogen af MCCULLOCH's eller virksomhedens licensgiveres varemærker; (ii) linket kun "peger" på www.MCCULLOCH.com og ikke dybereliggende sider; (iii) linket, når det aktiveres af en bruger, viser den pågældende side i fuld skærmstørrelse og i et ubegrænset funktionsdygtigt og navigerbart browservindue og således ikke i en "ramme" på webstedet med linket; og (iv) udseendet, placeringen og andre aspekter af linket hverken fejlagtigt får det til at se ud som om, at en juridisk person eller dennes aktiviteter eller produkter er knyttet til eller sponsoreret af MCCULLOCH eller på nogen måde beskadiger eller forringer værdien af den goodwill, som måtte være knyttet til navne og varemærker tilhørende MCCULLOCH eller dets tilknyttede selskaber. MCCULLOCH forbeholder sig ret til at når som helst og efter eget skøn at trække linksamtykket tilbage.


Udelukkelse af underforståede garantier

Selv om der udvist størst mulige omhu for at sikre nøjagtigheden i oplysningerne på og fortsat tilgængelighed af webstedet, påtager MCCULLOCH sig intet ansvar derfor. MATERIALET KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. MCCULLOCH INDESTÅR IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF MATERIALET ELLER LÆSBARHEDEN AF NOGEN FORM FOR RÅD, SYNSPUNKTER, UDTALELSER ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER MÅTTE BLIVE VIST ELLER DISTRIBUERET IGENNEM SYSTEMET. DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET I, AT AFBENYTTELSE AF SÅDANNE SYNSPUNKTER, RÅD, UDTALELSER, BEKENDTGØRELSER ELLER OPLYSNINGER UDELUKKENDE SKER FOR DIN EGEN RISIKO. ALT INDHOLD STILLES TIL RÅDIGHED "I FORFALDENDE FORM" OG "I MULIGT OMFANG". MCCULLOCH FRASKRIVER UDTRYKKELIGT ENHVER FORM FOR PÅSTANDE ELLER GARANTIINDESTÅELSER, BÅDE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, HVILKET UDEN AT VÆRE BEGRÆNSET HERTIL OMFATTER INDESTÅELSER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, AT DER IKKE FOREKOMMER KRÆNKELSER ELLER MED HENSYN TIL DRIFTEN AF DETTE WEBSTED ELLER INDHOLDET. MCCULLOCH GARANTERER IKKE ELLER FREMSÆTTER INGEN PÅSTANDE VEDRØRENDE DETTE WEBSTEDS SIKKERHED. DU ER INDFORSTÅET I, AT ALLE TRANSMITTEREDE OPLYSNINGER KAN BLIVE OPSNAPPET UNDERVEJS. MCCULLOCH GARANTERER IKKE, AT WEBSTEDET ELLER DE SERVERE, SOM STILLER WEBSTEDET TIL RÅDIGHED, ELLER ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FRA MCCULLOCH ER FRI FOR VIRA ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. ENHVER FORM FOR SÅDANNE PÅSTANDE, GARANTIER OG BETINGELSER ER UDELUKKEDE, MEDMINDRE GÆLDENDE LOVGIVNING IKKE TILLADER SÅDAN UDELUKKELSE. DENNE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTER GÆLDER LIGELEDES FOR TREDJEPARTS WEBSTEDER. Oplysninger, der offentliggøres på webstedet, kan indeholde henvisninger eller krydsreferencer til MCCULLOCH-produkter, -serviceydelser eller lignende, som ikke er bekendtgjort eller tilgængelige i dit land. Fuldstændigheden af sådanne oplysninger kan ikke garanteres, da disse oplysninger kan ændres uden varsel. Specifikke krav eller tilgængelighed samt sådanne henvisninger er ikke ensbetydende med, at MCCULLOCH har til hensigt at bekendtgøre sådanne produkter, serviceydelser eller lignende i dit land. Kontakt den nærmeste forhandler for at få fuldstændige oplysninger om produkter, serviceydelser osv., som måtte være tilgængelige, og som du kan bestille. MCCULLOCH forbeholder sig ret til når som helst og efter eget skøn at ændre, modificere tilføje og/eller tilbagetrække alle produkter, serviceydelser osv. uden forudgående varsel.


Ansvarsbegrænsning

MCCULLOCH KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG FOR UMIDDELBARE ELLER INDIREKTE TAB, DRIFTSTAB, PÅDØMTE ERSTATNINGER ELLER BØDER, KONTRAKTLIGT BEGRUNDEDE KRAV ELLER TILFÆLDIGT OPSTÅEDE TAB (HVILKET UDEN AT VÆRE BEGRÆNSET HERTIL OMFATTER, ERSTATNING FOR TAB AF OMSÆTNING, KONTRAKTER, INDTÆGTER, DATA, INFORMATION ELLER AFBRYDELSE AF FORRETNINGSGANGE), SOM MÅTTE AFSTEDKOMMES SOM FØLGE AF ELLER OPSTÅ I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER MANGLENDE ADGANG TIL AT BRUGE DETTE WEBSTED ELLER INDHOLDET ELLER SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE BETINGELSER, HELLER IKKE SELV OM MCCULLOCH PÅ FORHÅND ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR FREMSÆTTELSE AF SÅDANNE KRAV. I TILLÆG TIL DE BETINGELSER, DER FREMGÅR HERI, KAN MCCULLOCH UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG FOR FEJL, UNØJAGTIGHEDER, UDELADELSER ELLER ANDRE MANGLER ELLER UTIDIGHED ELLER UÆGTHED I FORBINDELSE MED NOGEN FORM FOR OPLYSNINGER, DER ER INDEHOLDT PÅ DETTE WEBSTED. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER LIGELEDES FOR TREDJEPARTS WEBSTEDER.


Erklæring om jurisdiktion

Dette websted kontrolleres, drives og administreres af MCCULLOCH fra virksomhedens kontorer i Sverige. MCCULLOCH fremsætter ingen påstande om, at materialet på dette websted er egnet eller tilgængeligt på andre lokaliteter uden for Sverige. Det er forbudt at besøge webstedet fra områder, hvor webstedets indhold er ulovligt. Hvis du besøger webstedet fra steder uden for Sverige, er du selv ansvarlig for at overholde enhver gældende lokal lovgivning. Denne aftale skal fortolkes i henhold til Kongeriget Sveriges lovgivning, uden at lovvalgsreglerne træder i kraft. Distriktsretten i Stockholm har enekompetence i første instans i forbindelse med enhver form for uoverensstemmelser, der måtte opstå som følge af denne aftale.


Seneste opdatering 09/03/11.

Startside Følg Jura